Χάσαμε ἕναν …βολικὸ «παπαγάλο»!!!

Μία σημαντικὴ εἴδησις τῶν ἡμερῶν, ποὺ ἐπέρασε «ἀθόρυβα»: ἡ Κινέζα γραφειοκράτισσα Μargaret Chan, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ., ἀντικαθίσταται μετὰ ἀπὸ 10 ἔτη θητείας ἀπὸ τὸν Tedros Adhanom Ghebreyesus, πρώην ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῆς Αἰθιοπίας, ποὺ ἀναλαμβάνει ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ. τὴν 1η Ἰουλίου.
Ὁ Ghebreyesus ὑπῆρξε ὑπουργὸς ὑγείας στὴν Αἰθιοπία τὴν περίοδο 2005 – 2012 καὶ ἡ κυρί δράσις του ὑπῆρξε ἐπάνω στὴν καταπολέμηση τοῦ AIDS, τῆς φυματιώσεως καὶ τῆς ἑλονοσίας. Συνέχεια

Φαινόμενα ἀντιστάσεως (καὶ στὸ ἀντικαπνιστικόν) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάδα ἔχει γίνει σύμβολο ἀντιστάσεως καὶ ἐλευθεριῶν πολλάκις στὸ παρελθόν. Σήμερα ἀποτελεῖ ἔνα φωτεινὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση, γιὰ τὴν σταθερὴ ἄρνησή της νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν παντελῶς βαρβαρικὴ (καὶ ἀνεπίτρεπτη σὲ ὁποιανδήποτε πραγματικὰ πολιτισμένη χώρα) Καπνοαπαγόρευση, γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ποὺ φρίττουν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστώτα τους.
Συνέχεια

Ὥρα ἀντιμετωπίσεως τῆς «ἀντικαπνιστικῆς προπαγάνδας»

Πράγα, Μάρτιος 2017: Βουλευτὲς προσφεύγουν στὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας γιὰ τὴν κατάργηση τῆς καπνοαπαγορεύσεως στοὺς χώρους ἀναψυχῆς. Συνέχεια

Ὑπηρετεῖ καὶ ὁ ΠτΔ τὴν ἀντικαπνιστικὴ προπαγάνδα!

Παγκόσμια ἡμέρα τῆς μάχης κατὰ τῶν ἀντικαπνιστῶν- ἐγκληματιῶν (πουριτανοὶ προτεστάντες καὶ Σαουδάραβες οὐαχάμπι) ἡ 31 Μαΐου,  μὲ συνεχὴ ἐνημέρωση γιὰ κατάῤῥιψη τῆς προπαγάνδας καθὼς καὶ νέα ἀπὸ τὸ μέτωπο.

Ταὐτόχρονα μὲ τὴν Ἰαπωνία, αὐτὴν τὴν περίοδο δέχεται ἐπίθεση καὶ ἡ χώρα μας (Ἑλλὰς καὶ Ἰαπωνία εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον φυσιολογικὲς χῶρες καὶ ἔχουν ἀντισταθεῖ μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα στὶς ἐπιθέσεις). Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενον ἡ μαφία τῶν ἀντικαπνιστῶν-ἐγκληματιῶν ξεκίνησε, μὲ σωρεία πληρωμένων ἄρθρων, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τῆς καπνοαπαγορεύσεως (καὶ πολὺ καλὰ κάνουμε! Δὲν εἴμαστε οὔτε προτεσταντικὴ χώρα, οὔτε τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος…)

Συνέχεια

Ἰσλὰμ τὸ ἀντικαπνιστικὸν (κατ’ ἐντολὴν …Bloomberg!!!)

Ὁ σημερινὸς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθῇ τὶ συμβαίνει στὴν Μέση Ἀνατολή, ποιὲς οἱ πρακτικὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τῶν Οὐαχάμπι Ἰσλαμιστῶν, καθῶς καὶ τὰ ἔκτροπα τοῦ Ἐρντογᾶν.
Ὁ τελευταῖος μάλιστα ἐχρηματοδοτήθη μὲ 600 ἑκατομμύρια δολλάρια, ἀπὸ τὸν χρηματοπαρασιτικὸ μαφιόζο M. Bloomberg, γιὰ νὰ ἐπιβάλῃ καπνοαπαγόρευση στὴν Τουρκία.
Συνέχεια

Διεφθαρμένοι ἐπιστήμονες στὴν ὑπηρεσία τῆς καπνοαπαγορεύσεως (στ)

Ἡ συναίνεσις τῶν ἠλιθίων καὶ πῶς κατασκευάζεται, μὲ ἁπλᾶ τεχνάσματα.

Ἕκτη Ἀνάρτησις

Διάλεξα τὸ ἀκόλουθο ἄρθρο, μιᾶς καὶ ἀποτελεῖ τυπικὸ δεῖγμα τῆς πιὸ συνηθισμένης μορφῆς προπαγάνδας τῶν τελευταίων δεκαετιῶν.

Συνέχεια