Γιατί νά τό κρύψουν ἄλλως τέ;

Κάτι συμπτώσεις…

Συνέχεια

Φαήλου νέες ἐλπίδες…

Δὲν θέλω νὰ γράψω ἢ νὰ πῶ πολλά.
Θυμᾶμαι μόνον πὼς ὁ, κατὰ πολλοὺς συμπαθής, Φαῆλος, διετέλεσε (καὶ διατελεῖ) στενὸς φίλος, μὰ κυρίως σύμβουλος σαμαρᾶ.
Σύμβουλος σαμαρᾶ κατὰ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ ἀντωνακίου, ὅταν σύσσωμη ἡ Ἑλλὰς φασκέλωνε μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια τὰ ψηφίσματά τους.
Ναί, τὰ ψηφίσματα τοῦ ἀντωνακίου, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐμπεριεῖχαν καὶ κάτι μνημονιακὲς ὑπογραφές.

Φαήλου νέες ἐλπίδες...6 Συνέχεια

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;

Ὁ Rosenthal ἦταν ἕνας Ἑβραῖος γκάγκστερ τζογαδόρος, ἰδιοκτήτης παρανόμου καζίνο, ποὺ δολοφονήθηκε τὸ 1912, ἀπὸ ἅλλην συμμορία Ἑβραίων μαφιόζων στὴν Νέα Ὑόρκη.

Τῆς ἄλλης συμμορίας ἡγοῦντο οἱ Jacob Seidenshner, Louis Rosenberg, Harry Horowitz, Francisco Cirofici, Charles Becker.
Ὁ τελευταῖος ἦταν καὶ ἀστυνομικός.
Συνέχεια

Κομμουνιστοναζισμός;

Σὲ ἐτοῦτον τὸν μάταιο κόσμο, τὰ πάντα γίνονται!!!

  1. Θαυμᾶστε τὰ πρῶτα χαρτονομίσματα τῶν μπολσεβίκων τοῦ 1917 μὲ …σβάστικα!!!
    Κομμουνιστοναζισμός;4
    Συνέχεια
Συνταγματική βασιλεία;

Ἐπετειακὸν τὸ σημερινὸ σημείωμα…
Ἀφιερωμένο στοὺς γνωστοὺς ἀπογόνους… Ξέρουν αὐτοί…

Ὑπάρχει λοιπὸν μία πολὺ βρώμικη ἱστορία πίσω ἀπὸ τὸ παρασκήνιον τῆς πτώσεως τοῦ Ὄθωνος. Ὑπάρχει μία οἰκογένεια μὲ τὸ ὄνομα Καλλέργη, ποὺ ἕνα μέλος της, ὁ Δημήτριος Καλλέργης, ἠγωνίσθη, μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ περάσουμε στὴν συνταγματικὴ βασιλεία.
Μεγάλος ὁ ἀγών!!! Τόσο μεγάλος, ποὺ πίσω του, ἀρχικῶς, ἀπεκρύβετο ἡ …ἀντικατάστασις τοῦ Ὄθωνος ἀπὸ ἄλλον μονάρχη. Ἕνας μονάρχης ποὺ τελικῶς, γιὰ δικούς του λόγους (ἢ ὄχι!!!), ἠρνήθη τὸ στέμμα. Συνέχεια

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (θ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...153 μέδουσα3Μὲ μίαν γρήγορη ματιὰ μπορεῖτε νὰ …θαυμάσετε τὸ πῶς τὰ σύμβολα τῶν φερομένων ὡς ἐξουσιαστῶν, ἀλλάζουν μόνον κατ’  ὄνομα καὶ οὐδέποτε στὴν οὐσία.
Στὴν πραγματικότητα ἐπαναλαμβάνονται μέσα στοὺς αἰῶνες, δηλώνοντας (καὶ ἐπιβεβαιώνοντας) μίαν συνέχεια.

Πέραν τοῦ ἀετοῦ,  ποὺ κυριαρχεῖ ὁπουδήποτε, θὰ σᾶς παρουσιάσω, στὸ ἐδῶ καὶ τώρα μερικὰ παραδείγματα τῶν συμβόλων τῆς (παλαιᾶς καί) νέας τάξεως πραγμάτων, ποὺ μᾶς κουνᾶ, ὅπως πάντα τὸ δάκτυλο.
Βλέπουμε κι ἐκεῖ τὰ ἴδια βυζαντινὰ σύμβολα… Ξεκάθαρα καὶ μάλιστα αὐτὰ τὰ σύμβολα, ἄν καὶ μεσολάβησε ἡ λοβοτομὴ τοῦ κομμουνισμοῦ, ἐπανέρχονται γιὰ νὰ ἐπαναπροβληθοῦν, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συνέβαινε πρὸ δύο αἰώνων…
Σὰν νὰ μὴν πέρασε μία ἡμέρα…
Συνέχεια