Διαχρονικὰ σύμβολα

Πανέμορφο καὶ ἐντυπωσιακὸ τετράδραχμο τοῦ 4ου αἰῶνος π.χ τῆς Ἐφέσου.

Συνέχεια

Βασιλικοὶ κι αὐτοκρατορικοὶ δεσμοὶ αἵματος

Ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Ῥωσσίας Μαρία, μητέρα τοῦ τελευταίου Τσάρου Νικολάου, ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Ἀλεξάνδρα, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος ὁ Α’ καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Δανίας Φρειδερίκος ἦσαν ἀδέλφια.
Δικαίως ὁ πατέρας τους, βασιλεὺς τῆς Δανίας, Χριστιανὸς ἀπεκαλεῖτο καὶ πενθερὸς τῆς Εὐρώπης.

Συνέχεια

Γιατί νά τό κρύψουν ἄλλως τέ;

Κάτι συμπτώσεις…

Συνέχεια

Φαήλου νέες ἐλπίδες…

Δὲν θέλω νὰ γράψω ἢ νὰ πῶ πολλά.
Θυμᾶμαι μόνον πὼς ὁ, κατὰ πολλοὺς συμπαθής, Φαῆλος, διετέλεσε (καὶ διατελεῖ) στενὸς φίλος, μὰ κυρίως σύμβουλος σαμαρᾶ.
Σύμβουλος σαμαρᾶ κατὰ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ ἀντωνακίου, ὅταν σύσσωμη ἡ Ἑλλὰς φασκέλωνε μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια τὰ ψηφίσματά τους.
Ναί, τὰ ψηφίσματα τοῦ ἀντωνακίου, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐμπεριεῖχαν καὶ κάτι μνημονιακὲς ὑπογραφές.

Φαήλου νέες ἐλπίδες...6 Συνέχεια

Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;

Ὁ Rosenthal ἦταν ἕνας Ἑβραῖος γκάγκστερ τζογαδόρος, ἰδιοκτήτης παρανόμου καζίνο, ποὺ δολοφονήθηκε τὸ 1912, ἀπὸ ἅλλην συμμορία Ἑβραίων μαφιόζων στὴν Νέα Ὑόρκη.

Τῆς ἄλλης συμμορίας ἡγοῦντο οἱ Jacob Seidenshner, Louis Rosenberg, Harry Horowitz, Francisco Cirofici, Charles Becker.
Ὁ τελευταῖος ἦταν καὶ ἀστυνομικός.
Συνέχεια

Κομμουνιστοναζισμός;

Σὲ ἐτοῦτον τὸν μάταιο κόσμο, τὰ πάντα γίνονται!!!

  1. Θαυμᾶστε τὰ πρῶτα χαρτονομίσματα τῶν μπολσεβίκων τοῦ 1917 μὲ …σβάστικα!!!
    Κομμουνιστοναζισμός;4
    Συνέχεια