Διὰ τὸ Νόμιμον χρειάζονται οἱ Ἄξιοι…

Νόμιμον…

Ἡ Ἡ ἑλληνικὴ λέξις «ΝΟΜΙΜΟΝ» εἶναι μία λέξις, ἡ ὁποία ἔχει μία μοναδικὴ ἰδιότητα!
Διαβάζεται τὸ ἴδιο κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές!
Αὐτὸ στὴν νοηματική του προέκταση μᾶς δίνει μίαν διάσταση τῆς σημερινῆς καταστάσεως, ὅτι δηλαδὴ ὁ κάθε ἕνας διαβάζει τὸν νόμο ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ θέλει… 4
Συνέχεια

Φαινόμενα …κρίσεως!!!

Φαινόμενα ...κρίσεως!!!

ΚΟΥΙΖ !!!
(ἀπὸ τὸν φίλο Τ.Δ)

1. Μηνιαίος μισθός 6.100€!
2. Σύνταξη μετά από 4 χρόνια βουλευτικής θητείας. Ποσό συντάξεως μηνιαίως 4.880€.
3. Για συμμετοχή σε επιτροπές, 250€/ώρα.

Συνέχεια

Προειδοποίησις ἐπερχομένου ἐπιθέσεως

Ὁ Μέραρχος Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος (ἀπόσπασμα…)

Προειδοποίησις ἐπερχομένου ἐπιθέσεως1

……..Ὁ διοικητὴς τῆς 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος, σὲ τηλεφωνική του ἐπικοινωνία μὲ τὸ ΓΕΣ (ἀν/χη Κορώζη) στὶς 27 Ὀκτωβρίου 1940, περὶ ὤραν 19.00, μετεβίβασε τὰ ἀκόλουθα: Συνέχεια

Προ-συμφωνημένες κυβερνήσεις

Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε, μὲ λίγα λόγια!!!Προ-συμφωνημένες κυβερνήσεις

Κυβερνήσεις ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετά: 

Φοροαπαλλακτικὲς …λοταρίες!!!

 Διαβᾶστε τὶ σκαρφίσθηκε τὸ «κράτος», ὥστὲ νὰ μαζεύουμε ἀποδείξεις, γιὰ ὅσους θέλουν νὰ χρησιμοποιοῦν «χάρτινο» χρῆμα κι ὄχι «πλαστικό»…!!!
Φοροαπαλλακτικὲς ...λοταρίες!!!

Συνέχεια

Πρῶτες κυρίες…

Περὶ ἐνδυματολογικοῦ κώδικος…

Πρῶτες κυρίες...

Χωρὶς λόγια.
Ἀριστερὰ Δανές, Δεξιὰ Ἑλληνίδα.
(ὡς πρῶτες κυρίες ἀντίστοιχα)…

Οἱ πρῶτες ἀναμένουν τὴν μεξικανικὴ ἡγεσία καὶ ἡ δευτέρα εἶναι φιλοξενουμένη στὴν Κίνα!

Σιδέρης Μιχάλης