Χαρὲς ΠαΣοΚικοῦ τύπου γιὰ τὸν Τσίπρα στὴν Ξάνθη

Μνῆμες «σοσιαλισμοῦ» καὶ ΠΑΣΟΚ στὸ Ἐράσμιο Ξάνθης!

Μνῆμες καὶ εἰκόνες τοῦ 1980 καὶ περιόδου ΠαΣοΚ μᾶς θύμισε ὁ Τσίπρας μὲ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ χωριὸ Ἐράσμιο τῆς Ξάνθης, μὲ σκηνικὰ Χαβάης, ὅπου οἱ κάτοικοι περίμεναν νὰ τὸν ἐστολίσουν μὲ …λουλούδια κι ἀνοικτὲς ἀγκαλιές!

Συνέχεια

Ὑποβιβασμὸς τῶν Ἑλλήνων σὲ πολῖτες Γ΄ κατηγορίας ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς

Πολῖτες Γ΄ Κατηγορίας οἱ Ἕλληνες στήν Εὐρώπη;

Σὲ μίαν ἰδιότυπο κι ἐξευτελιστικὴ καραντίνα ὑποβάλλει πλέον ἡ Γερμανία τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ταξειδεύουν ἀεροπορικῶς στὴν χώρα τους.

Μὲ τὴν πρόφαση τῶν παρατύπων καὶ παρανόμων μεταναστῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπεκτείνει τὰ μέτρα ἐλέγχου τῶν Ἑλλήνων ἡ Γερμανία. Συνέχεια

Θράσος ἀπύθμενον

Ὁ φούρναρης στὸ ἐπάγγελμα καὶ νῦν βουλευτὴς Μεσσηνίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντινέας, ἐκπρόσωπος τῆς νέας γενεᾶς τραμπούκων, ἐνῶ ἐπιτίθεται στὴν δήμαρχο Μάνδρας, μιᾶς κατεστραμμένης πόλεως, ποὺ ἤδη θρηνεῖ 19 θύματα. Συνέχεια

Ὥρα ἀντικαταστάσεως ὅλων τῶν κλασσικῶν ὀχημάτων

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε πλέον γιὰ τὰ αὐτοκίνητα καὶ ἠλεκτροκίνηση, ἂς δοῦμε λίγο τὸ ποιὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ μέλλον τους.

Ὀλες οἱ αὐτοκινητοβιομηχανίες σήμερα ἐπενδύουν τεράστια ποσὰ στὰ ἠλεκτρικὰ αὐτοκίνητα.
Η Mercedes Benz, ἡ Tesla, ἡ Volvo καὶ ἡ Volkswagen ἀνεκοίνωσαν τὴν σχεδιαζομένη θεαματικὴ αὔξηση τῆς παραγωγῆς τους σὲ ἠλεκτροκίνητα αὐτοκίνητα μέχρι τὸ 2020-25.
Ὁπότε εἶναι δεδομένο πὼς μὲ τέτοιες ἐπενδύσεις τὸ μέλλον τῆς αὐτοκινήσεως θὰ εἶναι ἀμιγῶς ἠλεκτρικό.

Ἤδη οἱ περισσότερες εὐρωπαικὲς χῶρες ἀνακοινώνουν προγράμματα ἀπαγορεύσεως κινητήρων βενζίνης καὶ ντίζελ μέχρι τὸ 2030. Συνέχεια

Διαπλοκή, ἐξοπλισμοί, προμήθειες καί …ἐκλογές;

Ὅπλα, μίζες, σκάνδαλα, ἐκλογές;
…εἶναι ἡ σειρά τῶν γεγονότων;

Ἡ ῥωσσικὴ ῥῆσις «ἐὰν πυροβολήσῃς τὸ παρελθὸν μὲ πιστόλι, τὸ μέλλον θὰ σὲ ἐκδικηθῆ μὲ κανόνι», φαίνεται νὰ εὑρίσκῃ καὶ πάλι ἐφαρμογὴ στὸ νέο σκάνδαλο ποὺ ἐξέσπασε μὲ τὴν ὑπόθεση πωλήσεως βλημάτων στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία.

Συνέχεια

Λυποῦνται καὶ οἱ Τοῦρκοι γιὰ τοὺς Γιουνάνηδες…

Βρὲ ποῦ φθάσαμε!

Νὰ δηλώνουν οἱ Τοῦρκοι, σύμβουλοι τοῦ Ἐρντογᾶν πὼς …«λυποῦνται τοὺς Ἕλληνες, γιατὶ εἶναι θύματα τοῦ …ἰμπεριαλισμοῦ»!

Καὶ αὐτὸ μάλιστα ἐξ  αἰτίας τοῦ ἀριστεροῦ καὶ …«πολεμίου» τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, πρωθυπουργοῦ Τσίπρα, ὁ ὁποῖος,,κατὰ τοὺς Τούρκους,,δὲν εἶναι παρὰ …«ὄργανο τῶν ἰμπεριαλιστῶν»! Συνέχεια