Ὑπόθεσις «Ἠριάννα»

 Ὄλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις (δημοκρατικὲς καὶ μή) μιλοῦν μεταξύ τους καὶ καλὰ κάνουν. 
Ὅπως ἡ ΝΔ ἀποδεδειγμένα μιλοῦσε (Μπαλτάκος) μὲ γνωστοὺς τραμπούκους, ἔτσι καὶ ὁ Σύριζα εἰκάζω πὼς μιλᾶ μὲ γνωστούς-ἀγνώστους μπαχαλάκηδες.
Οὐδεὶς μιλᾶ μόνον γιὰ νὰ μιλᾷ, ἀλλὰ γιατὶ προσδοκᾶ κάποιο ὄφελος. Συνέχεια

Χαστοῦκι (ἀμερικανικό) στὴν «ῥητορικὴ μίσους» («hate speech»)

Ἠχηρὸ χαστοῦκι.

Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὁ πολιτικὸς λόγος στὴν Ἑλλάδα ἔχαιρε πολὺ μεγάλης ἐλευθερίας. Ἀκόμη καὶ κατάπτυστες περιπτώσεις κιτρίνων δημοσιευμάτων μὲ γυμνὲς φωτογραφίες τῆς Δήμητρας Λιάνη ἢ μὲ πλαστὴ φωτογραφία που ἐμφάνιζε ὡς Ναζὶ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη ἢ ἀκραίας ἀθυροστομίας ὅπως τοῦ Εὐαγγέλου Γιαννοπούλου, δὲν κατέληγαν στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων. Μόνο κάποιοι θρησκόληπτοι ἐξαντλοῦσαν τὴν λογοκριτική τους διάθεση κατὰ τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης: κινηματογραφικὲς ταινίες, ὅπως «Ὁ Χριστὸς Ξανασταυρώνεται»· λεξικά, ὅπως αὐτὸ τοῦ Μπαμπινιώτη· βιβλία, ὅπως τὸ «Μ εἰς τὴν νιοστή» τοῦ Μ. Ἀνδρουλάκη· ἐκθέσεις ζωγραφικῆς, ὅπως τὸ Outlook· ταλαιπωρήθηκαν στὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων. Αὐτὴ ἡ ἐντυπωσιακὴ ἐλευθερία τοῦ πολιτικοῦ λόγου ἔλαβε τέλος τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ «hate speech» ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη στὴν Ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος στα «Ἑλληνικά» ΜΜΕ. Ἐκσυγχρονισθήκαμε, ἐπιβεβαιώνοντας τὸν Κικέρωνα: «Περισσότεροι νόμοι, λιγότερη δικαιοσύνη». Συνέχεια

Θρησκείας ἀναγκαιότης;

Ἤ,

Παθιασμένη Διαίσθησις

Μέχρι τὰ τριάντα (30) μου ἀπὸ τὴν θρησκεία εἶχα ἀντιληφθῇ τρία πράγματα:

  1. Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ, ἀλλὰ δὲν θὰ διστάσῃ νὰ μᾶς κάψῃ στὴν κόλαση·
  2. ὁ ἔρως εἶναι κάτι βρώμικο καὶ πρέπει να τὸ φυλᾶμε γιὰ ὅποιον ἀγαπήσουμε ἀληθινά·
  3. καὶ τὸ γνωστὸ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα». Συνέχεια
Ὑπάκουοι καταναλωτὲς μία συλλογικῆς …παρανοίας!!!

Συλλογικὴ Παράνοια!!!

Σοκάρομαι ἀπὸ τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποίαν οἱ ἄνθρωποι προσφεύγουν στὴν καθημερινὴ καὶ ἐπισταμένη κατάχρηση διαφημιζομένων ὀδοντοπαστῶν, σαπουνιῶν καὶ καλλυντικῶν/ἀνθηλιακῶν· ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά τους.
Πιστεύουν (θρησκευτικῷ τῷ τρόπῳ) τοὺς «εἰδικούς», ἐνῶ ἔχουν ὑποψιασθῇ λίγο πολὺ πὼς αὐτοὶ διαμορφώνουν ἄποψη καί πῶς λειτουργεῖ τὸ ὅλο σύστημα — ἐπιλέγοντας νὰ ἀγνοοῦν ἀτομικὸ ἔνστικτο, συλλογικὴ σοφία καὶ ἱστορία χιλιετιῶν.
Κάποτε οἱ ἄνθρωποι ἐγνώριζαν ἀπὸ ἔνστικτο καὶ μόνον πὼς ἡ δόσις διαφοροποιεῖ τὸ φάρμακο ἀπὸ τὸ φαρμάκι.
Συνέχεια

Ὑποτιμώντας τὴν …gay αἰσθητική!

Gay αἰσθητικὴ

Δίαιτες οἱ γυναῖκες κάνουν καὶ σὲ ἄλλους χώρους, ὅπως στον ἀθλητισμό· πληθώρα θυμάτων ὅμως ἀπὸ νευρικὴ ἀνορεξία συναντᾶμε μόνον στὸν χῶρο τοῦ μόντελινκ.
Τί διαφοροποιεῖ τόν χῶρο τοῦ μόντελινκ ἀπό τούς ἄλλους χώρους;
Ἐλᾶτε τώρα, ὅλοι ξέρουμε· κυριαρχεῖται ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους.
Δὲν μπορεῖς νὰ κάνῃς καριέρα στὴν μόδα ἐὰν δὲν μάθῃς νὰ «ψήνῃς τὸ ψάρι καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές» (ὁσονούπω ἔρχεται καὶ στὸν καλλιτεχνικὸ χῶρο καὶ στὰ ΜΜΕ).

Συνέχεια

Φιμωμένη Ἐλευθερία

Πρὶν τέσσερα-πέντε χρόνια σὲ ἕνα πάρτυ μία πολὺ ὡραία φίλη ἔφερε στὴν παρέα, γιὰ πρώτη φορά, τὸν κολλητό της. 
Ἔκανε «μπᾶμ» ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἦταν κουνιστός, θηλυπρεπὴς καὶ θηλύγλωσσος· ἰδανικὸς ὅμως γιὰ παρέα, χιουμορίστας καὶ ἑτοιμόλογος. Κάποιαν στιγμή, πρὸς τὸ τέλος, ἦλθε ἡ συζήτησις σὲ ἕνα θέμα θρησκευτικοῦ δικαίου γιὰ τὴν Ἐκκλησία· τότε ὁ κολλητός της πετάγεται καὶ μᾶς ἀφήνει ἀφώνους, νουθετώντας μας: «μακρυὰ τὰ παιδιά σας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ μὴν καταντήσουν σὰν καὶ ἐμένα». Συνέχεια