Ὑπερβολικὰ λάθος

Μόλις 20 εὐρῶ πούλησε ἕνας ναρκομανής, ποὺ φέρεται ὡς δολοφόνος τῆς 32άχρονης ἐφοριακοῦ, τὸ κινητὸ τηλέφωνο ποὺ τῆς ἀπέσπασε· τὴν τραυμάτισε μάλιστα θανάσιμα μὲ 14 μαχαιριὲς στὸ Β’ Νεκροταφεῖο γιὰ νὰ τὴν ληστέψῃ. Κίνητρο: ἡ ἀγορὰ τῆς δόσεώς του· ἕνα ἀκόμη ἔγκλημα ποὺ τὸ ὀφείλουμε στὸν πόλεμο κατὰ τῶν ναρκωτικῶν. Πρὶν 100 χρόνια περίπου ποινικοποιήθηκαν τὰ ναρκωτικὰ σὲ Βρεταννία καὶ ΗΠΑ καὶ ἀκολούθησε καὶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Ὁ πόλεμος ὅμως κατὰ τῶν ναρκωτικῶν ξεκίνησε στὶς ΗΠΑ πρὶν 40 χρόνια ἐπὶ Προέδρου Ῥίτσαρτ Νίξον, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη: χιλιάδες νεκροί, ἀθρόες φυλακίσεις, διαφθορά, πολιτικὲς ἀποσταθεροποιήσεις, βία, σπατάλη δισεκατομμυρίων εὑρῶ κάθε χρόνο.
Τί ἔφταιξε;
Συνέχεια

Θεϊκὴ συγχώρεσις

 

Οἱ Ἕλληνες Τραγῳδοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ φανέρωσαν τὸ τίμημα ποὺ πληρώνουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὴν πικρία, τὴν βεντέτα καὶ τὴν ἐκδίκηση. Σκέψεις σὰν αὐτὲς δὲν μᾶς ἀφήνουν σὲ εἰρήνη καὶ εὐτυχία. Ἄρα πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ βροῦμε τὴν δύναμη νὰ συγχωρήσουμε συγγενεῖς, φίλους, συνεργάτες. Καλλίτερα τὸ εἶπε ὁ Σαίξπηρ: «Τὸ λάθος εἶναι ἀνθρώπινο, ἡ συγχώρεση θεϊκή»· δηλαδὴ ἡ συγχώρεσις εἶναι πολὺ δύσκολο πρᾶγμα. Συνέχεια

Φασιστάκια ἐν δράσει μὲ πρόσχημα τὰ ἐμβόλια

Ἐμβολιαστικὴ πολιτικὴ

Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἡ ἐπιστήμη συνεδέθη —τόσο στενά, ὄσο ποτέ— μὲ τὴν οἰκονομία, εἶναι ἀναμενόμενο πὼς οἱ ἄνθρωποι θὰ ἀμφισβητήσουν τὰ κίνητρα τῶν ἐπιστημόνων. Δὲν εἶναι ἔνδειξις ἀνορθολογισμοῦ, ἀλλὰ εὔλογος δυσπιστία. Ἡ δυσπιστία πρὸς τὰ ἐμβόλια ἀνθεῖ ἀποκλειστικὰ στὸν προηγμένο δυτικὸ κόσμο καὶ μάλιστα στὰ ὑψηλὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ στρώματα (σκεφθεῖτε πὼς στὴν Ἑλλάδα μόνον τὸ 18% τοῦ ἰατρονοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ ἔχει δεχθῇ νὰ ἐμβολιασθῇ, ΑΝΤ1) — ἀντιθέτως, στὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία σχεδὸν δὲν ὑφίσταται ἀμφισβήτησις. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Δονάλδος Τράμβιος, ἔχει δηλώσῃ ἀνοικτὰ τὴν δυσπιστία του στοὺς μαζικοὺς ἐμβολιασμούς. Ἡ ἀμφισβήτησις τῶν ἐμβολίων ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἰατρικὴ κοινότητα τὸ 1998, σὲ ἕνα ἐμβληματικὸ ἄρθρο στὸ Βρεταννικὸ «LANCET» (τὸ πιὸ ἔγκυρο ἐπιστημονικὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ στὸν κόσμο, στὸ ὁποῖο ἡ δημοσίευσις θεωρεῖται ἀπὸ ἄποψη καταξιώσες πρὶν τὸ Νόμπελ), ἐκεῖ συσχετίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ μαζικὸς ἐμβολιασμὸς μὲ τὴν αὔξηση τοῦ αὐτισμοῦ. Συνέχεια

Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθῇ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Συνέχεια

Ὑγεία καὶ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο

Προχθὲς παρακολούθησα γιὰ λίγο στὴν ΕΡΤ-1 μίαν ἐκπομπὴ γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο. Πραγματικὰ ἐξοργίσθηκα, διότι οὐσιαστικὰ ἐξίσωνε τὸ κάπνισμα μὲ τὸ ἄτμισμα. Τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο δὲν εἶναι πραγματικὸ τσιγάρο: ἀντὶ γιὰ ταμπάκο περιέχει ἕνα ἀτμοποιημένο ὑγρὸ μὲ νικοτίνη, τὸ ὁποῖο ὁ χρήστης εἰσπνέει. Προσοχή, εἰσπνέει ἀτμὸ — ὄχι καπνό. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ διότι τὸ μεγάλο κακὸ στὸν καπνιστὴ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν καύση τοῦ τσιγάρου, ἡ ὁποία ἀπελευθερώνει ἑκατοντάδες τοξικὲς οὐσίες, γνωστὲς ὡς πίσσα. Γιὰ αὐτὸ ὁ Ὀργανισμὸς Δημοσίας Ὑγείας τῆς Ἀγγλίας ἐνημέρωσε τοὺς Βρεταννοὺς γιὰ τὸ ἠλεκτρονικὸ τσιγάρο ὡς ἐξῆς: τὸ ἄτμισμα εἶναι 95% λιγότερο ἐπιβλαβὲς ἀπὸ τὸ κάπνισμα· βοηθᾶ τὴν διακοπὴ τοῦ καπνίσματος· καὶ τὸ σημαντικότερο, δὲν γίνεται μόδα. Συνέχεια

Ζητιανεύοντας σπέρμα

Ἂν ἐρωτήσῃς ὁποιανδήποτε σύγχρονη κοπέλλα: «τί θέλεις νά γίνῃς ὅταν μεγαλώσῃς;» – οὐδὲ μίαν πρόκειται νὰ σοῦ ἀπαντήσῃ σύζυγος καὶ μητέρα. Μία φοιτήτρια πλέον δὲν προβλέπεται νὰ παντρευθῇ πρὶν νὰ τελειώσῃ τὶς σπουδές της, ἡ καριέρα πάντα προηγεῖται. Ἡ οἰκογένεια δὲν θεωρεῖται ἀρκετὰ φιλόδοξο ὄνειρο γιὰ μίαν κοπέλλα. Εἰδικὰ ὁ ῥόλος τῆς νοικοκυρᾶς θεωρεῖται ὅ,τι πιὸ ὑποτιμητικό. Ἀντιθέτως, τὸ νὰ φέρεται ἡ γυναῖκα σὰν ἄνδρας (σεξουαλικὰ ἐπιθετική, ἀνόητες κοκκορομαχίες), νὰ μιλάει σὰν ἄνδρας («μαλάκα», «στ’ ἀρχίδι@ μου») καὶ να σκέφτεται σὰν ἄνδρας (μὲ δῆθεν βαθεῖς στοχασμούς, ἀντὶ γιὰ τὸ γυναικεῖο ἔνστικτο, ποὺ τὴν κάνει καὶ καλλίτερο κριτή χαρακτήρων) εἶναι ἔνδειξις ἀπελευθερώσεως. Ὡστόσο, δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ κάτι πιὸ ὑποτιμητικὸ γιὰ μίαν γυναῖκα ἀπὸ τὸ νὰ φέρεται σὰν ἄνδρας. Συνέχεια