τελικά, ποιοί εἶναι οἱ ῥατσιστές;

τελικά, ποιοί εἶναι οἱ ῥατσιστές;Οἱ Ἐλβετοί εἶναι ῥατσιστές!!!!

Τέρμα καὶ τελείωσε!!!

Οἱ   Βέλγιοι, οἱ Γάλλοι, οἱ Γερμανοί, οἱ  Ἰταλοί, οἱ Ἂγγλοι  …. ἐπίσης ῥατσιστές…

Μία  Εὐρώπη γεμάτη ῥατσισμό….

Στὴν Ἑλλάδα ὃμως;

Ἂαααα, στὴν Ἑλλάδα εἲμαστε ἀντί-ῥατσιστές!!!

Ξέρουμε ἐμείς… Τόσους βαρβάρους ἐκπολιτίσαμε ἂλλως τε… Ξέρουμε καλλίτερα…

Φιλονόη

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply