Θεσσαλονίκη ὑπό κατοχήν;

Θεσσαλονίκη ὑπό κατοχήν;Θεσσαλονίκη!

 

Ἡ πραγματική ἱστορία ἰσχυρίζεται ὃτι ἡ πόλις ἐτούτη ἱδρύθηκε ἀπὸ κάποιους Ἓλληνες, Μακεδόνες, ἀπογόνους τοῦ Φιλίππου… Ἰσχυρίζεται ἀκόμη πώς ἐπέρασαν διάφοροι κατακτητὲς ἀπό ἐκεί… Καταγράφει δεκάδες σφαγές καὶ διωγμούς κατὰ τῶν γηγενῶν ὃπως καὶ μεγάλες περιόδους  ὑποδουλώσεως τους…. Σφαγές ποὺ ἂγγιξαν τὰ ὃρια τοῦ ἀφανισμοῦ …

Ῥωμαῖοι, βυζαντινοί, Σλαῦοι, Γότθοι, Οὖνοι, Ὀθωμανοί, Γερμανοί, Βούλγαροι, …. κατεπάτησαν, ἐτυράννησαν, ἠφάνισαν… Ἓνα πολύχρωμο μαγείρεμα κατακτήσεων καὶ κατακτητῶν.. Σὰν νὰ ἒδινε ὁ ἓνας στὸν ἂλλον τὴν σκυτάλη γιὰ κάποιον ἀόρατον ἀγῶνα δρόμου… Ἀλλάζουν πρόσωπο, ἀλλάζουν ὂνομα,  ἀλλάζουν ταυτότητα καὶ χρῶμα, μὰ παραμένουν πάντα ἲδιοι. Βρωμεροί καὶ τρισάθλιοι καταπατητές. Φτωχοί,  πένητες κι ἐπαίτες τῆς ἱστορίας. Καὶ μέσα σὲ ὃλα ἐτοῦτα κάποιοι ἒποικοι, κάποιοι πρόσφυγες, κάποιοι ἀρνητὲς τῆς λογικῆς…. Ὃλοι μαζί ἓνα κουβάρι ἀπό «μνῆμες» «γεγονότα» καὶ παραχαράξεις…. Βιασμοί, δηώσεις, θάνατοι… Βρωμάει τὸ αἷμα καὶ ζέχνει… Σάπισε μέσα στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων…..

Κάθε φορά ποὺ κάποιος δυνάστης κατελάμβανε τὴν πόλι, παρουσίαζε μίαν  ἀπολύτως ὁμοῖαν συμπεριφορά μὲ τοὺς προκατόχους του. Ἒστηνε σημαῖα-σύμβολο ἐξουσίας, ἒφερνε νέους ἐποίκους-ὑποστηρικτές, ἂλλαζε τὴν ταυτότητα, τὸ χρῶμα  καὶ τὴν ὂψι στὴν πόλι, καὶ ξανάγραφε τὴν ἱστορία κατά πῶς τὸν ἐβόλευε, παρουσιάζοντας φυσικά τὸν ἐαυτόν του ὡς νέον σωτῆρα.   Ἒστηναν μίαν πανομοιότυπη μηχανή δῆλα δη, καὶ τὸ μόνο ποὺ ἂλλαζε ἦταν τὸ ὂνομα ἢ τὸ χρῶμα!!! Κι  ἂλλοτε μέσῳ τῆς πειθοῦς, ἂλλοτε μέσῳ τῆς βίας,  ἐπέβαλλαν  θέσεις καὶ πολιτικές.  Μήπως ὃμως τελικῶς δὲν ἦταν καὶ τόσο διαφορετικοί ὃλοι αὐτοί; Μήπως ἂλλαζαν ὂψι δίχως ὃμως νὰ ἀλλάζουν ταυτότητα;

Σήμερα ἡ πόλις ζεῖ μίαν νεάν κατοχή. Τὴν σοσιαλ(η)στ(ρ)ική.  Μίαν κατοχή ποὺ δὲν ἦλθε μὲ τὸν συνήθη τρόπο, ἀποτέλεσμα κάποιας αἱματηρῆς μάχης…. Ὂχι, ἐτοῦτη ἡ κατοχή εἶναι διαφορετική… Πιο πολιτισμένη καὶ πιὸ ὓπουλη… Ἂλλως τε,  τόσοι καὶ τόσοι δὲν κατάφεραν μὲ τὴν πεπατημένην νὰ  καταστήσουν πρωτεύουσά τους τὴν Θεσσαλονίκη, νὰ τὴν ὁρίσουν. Βρέθηκε λοιπόν μία παλαιοτάτη συνταγή,  ἓνας «νέος» τρόπος,  διαφορετικός ἀπό ὃλους τοὺς προηγουμένους ἀλλά μᾶλλον ἀποδοτικότερος!!! Εἶναι μία δοκιμασμένη καὶ  «καλή» συνταγή, ποὺ κάποιοι νομᾶδες ἐχρησιμοποίησαν κατά κόρον γιὰ νὰ ἀλώσουν ὁλοκλήρους πολιτισμούς.  Τὶ θυμᾶμαι ὃμως… Πάλι ῥατσίστρια θὰ μὲ ποῦν….

Αὐτοί οἱ νομᾶδες εἶχαν μίαν μοναδική μεθοδολογία!!! Τὸν ἀφανισμό τῶν «ἐχθρῶν» τους μὲσῳ πλαγίων ὁδῶν. Κάτι δηλητήρια κατεῖχαν ἂριστα, κάτι περιτομές ἐπίσης, κάτι παραισθησιογόνα… Ἐργαλεῖα  ἂχρηστα στὰ χέρια ἀδαοῦς,  ἀλλά στὰ χέρια εἰδικοῦ… θανατηφόρα!  Εἶχαν ἀπό καιρό βάλει στὸ μάτι τὴν Νύμφη μας… Αἰῶνες τώρα τὴν γλυκοκύτταζαν… Ἀρκετές φορές ἒφθασαν στὸ νὰ τὴν ἀποκτήσουν, ἀλλά δὲν…  Κάτι πῆγαν νὰ ἐπιτύχουν πρό μερικῶν δεκαετιῶν, ἀλλά τοὺς χάλασε τὸ  μαγείρεμα ἓνας ἂρρωστος, Ἑλληνοκάπηλος, ἀμφιβόλου καταγωγῆς τῦπος, κοντός καὶ μὲ μουστάκι… Εἶναι ὃμως ἐπίμονοι… Ὃταν ἀποφασίσουν πώς ἓνας τόπος τοὺς ἀνήκει, θὰ φέρουν τοῦμπα ὃλον τὸν πλανήτη, μὰ στὸ τέλος θὰ τὸν ἀποκτήσουν… (Σᾶς θυμίζει κάτι ἐτοῦτο; ) Καὶ τὰ κατάφεραν…

Ἢ μήπως ἒτσι νομίζουν;

 

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται… Κάποτε τὰ ὃπλα τους ἦταν ἂλλοι λαοί, εὒκολα ἐλεγχόμενοι… Κρατοῦσαν ὃμως πάντα σὲ ἐφεδρεῖα τὰ ματζούνια τους…. Ὃσες κατακτήσεις ἐκατάφεραν ἀνά τοὺς αἰῶνες, τὶς χαρακτηρίζει τὸ σκότος κι ὁ δόλος  Ὃπως τότε, ἒτσι καὶ τώρα πιστεύουν πὼς ἐνίκησαν… ἀλλά… ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΖΩΝΤΑΝΟΙ!!!   Καὶ ΟΡΘΙΟΙ!

Κι ὁ πόλεμος μόλις ἐξεκίνησε….

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply