Κλεψικρατία!!


Κλεψικρατία!!

Νέα μέτρα…

Νέο σφίξιμο…

Λιτότητα…. Κι λλη λιτότητα… Κα λιτότητα στν λιτότητα…

γώ πίστεψα πώς τό ΔΝΤ κα ο πρωθυπουργικοί σύμβουλοι θ μς σώσουνπό τν χρεωκοπία… Γι τοτο δν τούς πληρώνουμε τόσο κριβά; νας δικός τους μισθός θ μποροσε νά ζσ 10-12 οκογένειες. λλά ατοί εναι σύμβουλοι, σκέφθηκα. Κάτι περισσότερο θ γνωρίζουν… Γι τοτο δν τος φέραμε ἂλλως τε;

μαθα πίσης πώς τελικς τ χουμε τό πετρέλαιο… μαθα πώς χουμε καφυσικό έριο… Λέτε στ τέλος νά μάθω πώς χουμε καί τ οράνια κα τχρυσά κα τ ργυρά;

μαθα κα γι τν συνδιαχείρισι… Δν πειράζει, επα, θ μείν κάτι κα στν τόπο γι ν ξεχρεώσ.. τσι επα… λλά μλλον λάθεψα… Καὶ σήμερα ἒρχεται ὁ Σιόπα καὶ μᾶς μιλ γι 10-15 χρόνια λιτότητος ἀκόμη(τούλάχιστον!!) Τ συμβαίνει κύριοι τς κυβερνήσεως; Πς συνδιάζονται οδικές μου πληροφορίες μέ τίς πληροφορίες Σιόπα; Δν τν νημερώσατεκόμη γι τ ετυχς γεγονός; χετε λλους σκοπούς; Μήπως, λέω μήπως, στ ταμεα μας δν θ πέσ χρμα ατό πο θ πέσ θ εναι σα σα γι ν φνε κάποιοι λίγοι; Κα ποιοί λίγοι; Ο συνήθεις κα γνωστοί ποξέρουν ν τρνε καλλίτερα;

Καὶ τέλος πάντων… Διαβάζω γιὰ τὶς μεγάλες ποσότητες ὑδρογονανθράκων καὶ μοῦ φεύγει ἓνα βάρος. Καὶ μετά ὁ σύμβουλός σας μοῦ λέει πώς κακῶς μοῦ ἒφυγε τὸ βάρος καὶ ὃτι μοῦ φέρνει κι ἂλλα… Καὶ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς τὰ μπέρδεψα τόσο πολύ! Ἀλλοιῶς τὴν ἢξερα τὴν ἀριθμητική ἀπό τὸ σχολεῖο… Καὶ τὰ βάρη ποὺ μαζεύονται εἶναι πάρα πολλά! Θὰ πέσω!

Κι ναρωτιέμαι κα προβληματίζομαι… Πάλι ο πολλοί θ πέσουν στν λιτότητα; Πάλι ο πολλοί θ σφίξουν κ νέου τό ζωνάρι; Κα τ χρμα ποιός θ τ πάρ; Δν θ πά στά δημόσια ταμεα; Δν θ χρηματοδοτηθον ργα; Δν θ μς δηγήσ στν νάκαμψι; Τότε γιατ ν κοπιάσουμε γι ν τβγάλουμε τό πετρέλαιο; Γιατί δν τ φήνουμε στν συχία του; Φτώχια καλιτότης μέ χωρίς ατό… ς πά στά κομμάτια! Τόσους αἰῶνες δν ξέραμε τν παρξί του κα ζούσαμε χωρίς ατό.. ς ζήσουμε μερικούς κόμη αἰῶνες δίχως του..

Πράγματι κάτι βρωμάει πολύ γύρω μου. Τόσα χρόνια πίστευα πώς εἶναι τὸ πεινασμένο μας χνῶτο…. Τώρα ἀνακαλύπτω πώς τὸ χνῶτο μας εἶναι μία χαρά. Κάτι ἂλλο φέρνει τὴν βρῶμα. Βρωμάει ἡ σαπίλα τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος σας! Καὶ τὸ κατάλαβα μὲ τὴν βοήθεια τῶν μαθηματικῶν. Τὰ μαθηματικά τὰ δικά μου μὲ τὰ μαθηματικά σας δὲν συνάδουν. Τὰ δικά μου ἀναφέρονται σὲ δημοκρατίες. Τὰ δικά σας σὲ κλεψικρατίες.

Διορθῶστε με ἐάν κάνω λάθος….

Φιλονόη

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply