Νὰ τὴν κρατήσουμε τὴν ἡμισέληνον ἢ ὂχι;

Τὴν παραλία τῆς Θεσσαλονίκης ἐδῶ καὶ μερικές …νῦκτες, κοσμεῖ μία …..ἡμισέληνος!!!

Νὰ τὴν κρατήσουμε τὴν ἡμισέληνον ἢ ὂχι;1

Ἡ ἡμισέληνος ὃμως,  εἶναι πανάρχαιον σύμβολον τῆς Ἀρτέμιδος… Πόσοι ἂρα γε τό ἢξεραν αὐτό;  Θέλω νά πιστεύω πώς εἶναι γνώστης τοῦ θέματος  ὁ νεοδήμαρχος Μπουτάρης. Κάτι τέτοιο ἂλλως τε ἒχουμε ἀντιληφθεῖ ἀπό τὸ «φιλοσοφημένον» του ὗφος…..  Βέβαια, γιὰ νὰ μὴν τὸν ποῦν ἀρχαιολάτρη, κρύβει λόγια, κρύβει σκέψεις καὶ στήνει ἡμισελήνους…. ποὺ ἒχουν καθιερωθεῖ ὡς σύμβολα κάποιων ἂλλων!

Νὰ τὴν κρατήσουμε τὴν ἡμισέληνον ἢ ὂχι;2

(Δὲν θὰ ἢθελα νὰ δῶ τὴν συγκεκριμένη πράξι ὡς  μεγάλην ἀφοσίωσιν τοῦ προοδευτικοῦ νεοδημάρχου στὰ πατρογονικά του…)

Ἲσως πάλι νὰ βρεθῇ κάποιος καὶ νὰ πῇ πώς ὁ προοδευτικός νεοδήμαρχος δὲν ἀνέλαβε ἀκόμη τὰ καθήκοντά του ἐπισήμως… Ἀκόμη δήμαρχος παραμένει  ὁ προσκείμενος στὴν ἀποχωροῦσα παράταξι τῆς Ν.Δ.  Ἂρα ἒργον παλαιοῦ δημάρχου εἶναι ἐτοῦτο κι ὂχι μελλοντικοῦ;

Πολύ πιθανόν… Σίγουρα ὃμως μία τέτοια πράξις ἐπέρασε ἀπό Δημοτικόν Συμβούλιον κι ἐνεκρίθη. Καὶ μέσα σὲ ἐτοῦτο τὸ Δ.Σ.  ὑφίσταται κι ὁ νεοδήμαρχος….

Μοῦ ἦλθε ὃμως μία ἰδέα μέ ἐτοῦτα τὰ καμώματα! Ἐφ’ ὃσον η ἡμισέληνος εἶναι δικό μας σύμβολον, ἐφ’ ὃσον κι αὐτό, ὃπως καὶ τόσα ἂλλα, πῆγε χαμένο γιὰ χαμένο… μήπως νὰ τὸ «χρησιμοποιούσαμε» ὡς μέσον καὶ τρόπον «καταστολῆς» κάποιων θερμόαιμων γειτόνων; Μήπως νὰ τὸ στήναμε σὲ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, σὲ ὃλα τά χρώματα καὶ τὰ μεγέθη, ἀναγράφοντας ἀπό κάτω κάποιο προσωπικόν μας σχόλιο;

Ὃπως γιά παράδειγμα: «ζήτω ἡ ἀθάνατη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἡμισέληνος» ἢ τὸ «ἀγαπᾶμε τὴν πανσέληνο καί θαυμάζουμε τὴν ἡμισέληνο» ἢ τὸ «φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου νά περπατῶ» ἢ ἒστω «τρία πουλάκια κάθονταν στοῦ Διάκου τό ταμπούρι»;

Λέμε τώρα…. Λέμε γιὰ νὰ χαμογελάσουμε λίγο…. Γιατί μᾶς ἒφαγε ἡ πίκρα μέ τόσα στραβά καμώματα…

Γιατί τὸ βλέπω νά μᾶς ἒρχεται τὸ περίεργον ποὺ μᾶς ἐτοιμάζουν….

Λίγο ἡ τοποθέτησις τῆς ἡμισελήνου  ἐν μίᾳ νυκτί…

Λίγο ἡ τόσο μεγάλη ἀφοσίωσις τοῦ προοδευτικοῦ νεοδημάρχου στὰ πατρογονικά του…

Λίγο τὸ ἀδιαπραγμάτευτον τῶν Ποντιακῶν συλλόγων… (ἐδῶ  ποὺ τὰ λέμε, τὸ ἒχουν ἓνα δίκαιον βουνό!)

Τῆς Θεσσαλονίκης τὸ κάγκελο θὰ γίνῃ….

Κύριε νεοφιλελευθεροπροοδευτικοί, μήν μᾶς ζορίζετε πάρα πολύ… Τὰ ἐλατήρια, ὃταν τὰ πιέσῃς πολύ σπᾶνε… Κι ὃταν σπάσουν ἐκτινάσσονται… Καὶ τότε εἶναι ἀνεξέλεγκτα….

Φιλονόη

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply