Τελικῶς νὰ ἀνησυχοῦμε ἢ ὂχι;


Τελικῶς νὰ ἀνησυχοῦμε ἢ ὂχι;

Σ συνοριακό φυλάκιο, σ σταθμό φιλοξενίας λαθροεισαγωμένων (ἂκου φιλοξενίας!!!!), παρουσιάστηκε ξέγερσις… Μ θέμα; Τ θλια μέτρα φιλοξενίας τους; Σοβαρά; Εχαν κα στν πατρίδα τους σταθμούς φιλοξενίας; Γιατί γώ διαφορετικά τ γνώριζα… Μλλον οτε κουνούπι δν περν λαθραίως στν πατρίδα τους.. χι κοτζάμ γομάρια σν κα τούτους. Κι ἐὰν περάσ, χουν γνώσιν ο φύλακες… Τ χώνουν τ γομάρι σ κάτι μπουντρούμια πο οτε μανούλα του θ τ νακαλύψ ποτέ! Τόσο καλά!!

Τν διαν ρα, ο διάφορες κοινότητες λαθροεισαγωμένων στήν λλάδα, βρίσκονται πό καθεστς μπολέμου καταστάσεως! Διαθέτουν πλα, διαθέτουν μηχανισμούς κρηκτικούς κα εναι θρασύτατοι πλέον μέ τν χρήσι τους… Ληστεύουν, σκοτώνουν, τρομοκρατον… Λέτε ξαφνικά νά τρελάθηκαν ο θηναοι κα ν σιχάθηκαν κάθε τί εσαγώμενον; Κα γιατ δνταν τσι πρό μερικν τν; Μήπως γιατί τολάχιστον τ σκουπίδια πήγαιναν σ χωματερές; Μήπως γιατί λα σας τά σκουπίδια κύριοι κυβερνντες τ ίξατε στν πόλι τους; Μήπως;

Καί μέσα σ λα τοτα ρχεται κα τό κερασάκι τς τούρτας! (χι πο δν θ ρχόταν δήλα δ…) Ο τόσες σας μετατροπές στ νομοσχέδιο περί πλων, καθιστον παράνομα, τ ως τώρα νομιμότατα.  (Κάποιες νδιαφέρουσες πληροφορίες δ)  Μήπως μᾶς στέλνετε ὡς πρόβατα σὲ μίαν σφαγή ποὺ περιμένετε πῶς καὶ πῶς; Μήπως να γλυτώνατε ἀπό ἐμᾶς καὶ νὰ εἲχατε γιὰ ὑπηκόους ἐτούτους ποὺ προασπίζεστε; Μὰ τὶ ἐρωτῶ… Γραμμένους στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας μᾶς ἒχετε… Μᾶς τὸ ἀποδείξατε μὲ τὶς ἐκλογές σας. Μὲ τὸ πανηγύρι ποὺ στήσατε ὃταν καταλάβατε πώς μετά βίας μπορούσατε νὰ συγκεντρώσετε μόλις το 25-35% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος.

Θ θελα πράγματι ν ξερα. Τ σς φοβίζει περισσότερο; χρήσις νομίμωνπλων χρήσις παρανόμων; Πς θ πιάσετε τ παράνομα; Θ ξακολουθ ν μήν θεωρεται ποινικόν δίκημα πλοκατοχή; Θ ξακολουθ ν μνλέγχετε κάθε ποπτος πο συλλαμβάνεται γιατί ξέρει νά φωνάζ“ΚΟΡΑΝΙ ΚΟΡΑΝΙ ΚΟΡΑΝΙ”;  Κι ἐὰν ναί, μήπως ν μάθουμε κι μείς ξένες γλσσες; Κα φυσικά ν πάρουμε τ παράνομα πλα (γιατί ἀπό τὰ νόμιμα μᾶς ἀποκλείετε) καὶ ὃλοι ο λληνες ν φωνάζουμε:  “ΚΟΡΑΝΙ ΚΟΡΑΝΙ ΚΟΡΑΝΙ” μ ραβική μως προφορά. Ν μν σς χαλμε καί τς συνήθειες σας….

Φιλονόη


χετε κάνει τν Πατρίδα μας χωράφι γι τσαντίρ μαχαλ κα οδείς πολιτευτής νδιαφέρεται… Πάω νά γοράσω μποργκα… σως τσι ν μέ σεβαστετε  περισσότερο!

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply