Ἂχ αὐτὰ τὰ μεμέτια…..

Ἂχ αὐτὰ τὰ μεμέτια.....Λοιπόν, χουμε καί λέμε:

1. Τ μεμέτια λθαν μέ «πρόσκλησι» πό τν τότε πρόεδρο τς Ερωπαϊκς νώσεως στν γειτονιά μας.  (Βλέπε ατοκράτορα νατολικς ωμαϊκς ατοκρατορίας… τό διο εναι!).

2. Τ μεμέτια γαποσαν πάντα κάθε νθρώπινον ν. Τόσο πολύ πο γι νά το δείξουν τήν γάπη τους, τό βοηθούσαν νά ἀπαλλαγῇ πό τν μαύρη κι ραχνη τούτη διαβίωσι! (βλέπε “σφαγές” γι κάποιους καί γενοκτονίες… λλά εναι θέμα φιλοσοφίας κι πτικς!).

3. Τ μεμέτια οὐδέποτε καπηλεύθησαν ξένα κληρονομικά δικαιώματα. Ταπεινοί κα φιλοσοφημένοι, περίμεναν στήν γωνία νά “πέσουν” κάποια ψίχουλα πό τ τραπέζι  ( μικρά σία κι Πόντος ταν χωράφια δικά τους, μέ συμβόλαια παραχωρήσεως πό κάποιους πο δν τ θελαν!)

4. Τά μεμέτια εναι νθρωποι το Θεο. Μόνον ,τι Θεός κρίνει γι ρθό κι γαθό  πράττουν. Σεμνοί (επαμε) καί ταπεινοί, μεγάλα ργα  δικαίου φαρμόζουν καί διδάσκουν! ( Στ νομα το λλάχ καί γι χάρι το λλάχσα γίνονται εναι θεάρεστα!!! Μήν κούσω κάποια διαφωνία…)

5. Τά μεμέτια ποτέ δέν καπηλεύονται  ἱστορίες ἂλλων! χουν δικές τους!!! χουν πίσω τους κάτι μήρους, κάτι ρακλείτους, κάτι ωνες... χουν πίσω τους χιλιδες χρόνων παραδόσεις καί σοφίες!! (Κι δ κάτι λέει μέγιστος λλάχ: “… ταν “κερδίζς” κάποιαν πόλι σσε την!!  Τά 2/3 “σσε” τα σφάζοντάς-παλλάσσοντάς τα πό τόν βαρύ καί δύσβατο τοτον βίο-κα τ 1/3  “σσε το” μέ τήν φώτισι το λλάχ!! Βοήθα το νά βρ τόλλαχικό φς διαφορετικά στελε το στά 2/3!!”) χουν πράγματι μεγάλην στορία πίσω τους…. (Μόνον λαφρς λοβοτομημένη!!!)

6. Τ μεμέτια ποτέ δν χουν μυστικά  (πό τν λλάχ) γιατί χουν ρχές (δικές τους) καί δν κρύβουν ποτέ κάτι (κτός πό σα λλάχ ρίζει) πό γείτονες, ταίρους καί φίλους!  (Κυρίως ατές ο λυκοφιλίες, κατ’ ντολήν λλάχ πάντα, εναι ξιοθαύμαστες!!!)

7. Τά μεμέτια δν κάνουν ΠΟΤΕ κάτι δίχως προειδοποίησι!!! Δν τούς τ πιτρέπει λλάχ!!! πό τότε πο τούς «κάλεσε» κενος ερωπαος πρόεδρος (βλέπε ατοκράτωρ) φωνάζουν καί νημερώνουν γι τ “θέλω” τους.  (Πο εναι ντολές καί “θέλω” λλάχ βεβαίως βεβαίως!!) Επαν πώς πρέπει λοι νά κον τόν λόγο το λλάχ!! Τ επαν τά μεμέτια τόσες φορές πο μόνον κουφοί δν τό κον!! (Συνεπς λοι πρέπει νά γίνουν 1/3 2/3…. θά ξαρτηθ πό τόν ….. λλάχ!!)

8. Τ μεμέτια ρέσκονται στν διάλογο!! Κληρονομικόν τους δικαίωμα λλως τε!!! ( κος περνς στ 2/3.  Σο ξηγον μως πρωτίστως!!)

9. Τά μεμέτια λατρεύουν τήν τέχνη!!! (Πρός χάριν της νέλαβαν νά προστατεύσουν καί τ δικά τους κληροδοτήματα κα τ κληροδοτήματα λλων! Μ τρόπον μοναδικόν φυσικά )

10. Τ μεμέτια μισοῦν τήν βία. (ταν σκεται ς μυνα πό λλους τήν καταδικάζουν καί τήν πολεμον!! Ατοί χουν τόν διάλογο ς ρχή τους!!)

11. Τ μεμέτια εναι χαρισματικά ντα!!! Μεταμορφώνουν κάθε τί σχημο καί φρικτό σ καλς φαίνεσθαι!!! (Τόσες γενοκτονίες καί ατοί δν χουν καμμίαν σχέσι! Τόση γάπη γιά Ἓλληνες, Ἀρμενίους, Ἀσυρίους κλπ κλπ κα ο διαστρεβλωτές νά τά χαλον!!!)

12. Τά μεμέτια χουν ἀρχές καί δν ξιώνουν ΠΟΤΕ κάτι ποὺ δέν τούς ἀνήκει.Εναι λιγαρκείς κα σεμνοί! θος καί Δικαιοσύνη!!!! Πνεῦμα καί θική!! ( Γιά λους τούς λλους φυσικά! Ο διοι φαρμόζουν μόνον τό θος το λλάχ!! Τς πιταγές του καί τίς ρέξεις του! Τόση φοσίωσις πουθενά λλο στόν πλανήτη!!)

γώ πολύ τά θαυμάζω τά μεμέτια. Θά πιθυμοσα πάρα πολλά ὂμορφα νά μοιραστ μαζί τους. πό κενα τά δια μορφα πο (λόγ ἀγάπης καίστοργς) μοιράζονται κι ατά μέ λλους λαούς. Ν τούς διδα γιά παράδειγμα τήν εκαιρία νά πιλέξουν νάμεσα στά 2/3 τ 1/3, νά “γίνω κληρονόμος”  κάποιων περιουσιακν “τους” στοιχείων, νά φαρμώσω τό δίκαιον τοῦ δικοῦ μου Θεοῦ πάνω τους …..…. ….. …….

λλά γώ εμαι κακός νθρωπος…  Δν δικαιομαι νά μιλ!

Καί δέν κατέχω στορία… Οτε μνήμη…

Φιλονόη

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply