Ὃλοι κοιμοῦνται τελικῶς στὸ Ἑλλαδιστάν; Κανείς δὲν βρέθηκε νὰ τούς σταματήσῃ;

Ὃλοι κοιμοῦνται τελικῶς στὸ Ἑλλαδιστάν; Κανείς δὲν βρέθηκε νὰ τούς σταματήσῃ;Στὶς Βρυξέλες ἂνοιξε γραφεῖο ἐκπροσωπήσεως  τῶν “Τούρκων Δυτικῆς Θράκης”, σέ μόλις 400 μέτρα ἀπόστασι ἀπό τὰ γραφεῖα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου!!!

Κι ὃμως, εἶναι ἀλήθεια!!! (λεπτομέρειες ἐδῶ)

Τὸ γραφεῖο θὰ ἒχῃ σὰν στόχο τὴν ἀνάδειξι τῶν προβλημάτων τῆς μειονότητος καὶ τὴν καταπολέμησι κάθε ἀνελευθερίας της…

Εἲμαστε σοβαροί;

Γιὰ τὰ προβλήματα τῆς Ἑλληνικῆς “μειονότητος” θὰ γίνῃ κάποια ἀναφορά;

Γιὰ τὶς ἀνομίες τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς καὶ τοῦ προξενείου  θὰ γίνῃ κάποια σοβαρή διαμαρτυρία;

Γιὰ τὸν κατακτητικό ῥόλο τῶν γειτόνων θὰ μιλήσουν κάποιοι ἐπί τέλους;

Γιὰ τὴν ταλαιπωρία κι ἀπομάκρυνσι τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου θά ἐμφανισθῆ κάποιος ἀντίλογος, κάποια ἀπόφασις, κάποια ἀπάντησις;

Γιὰ τὴν συστηματική ἐξαφάνισι τῶν Πομάκων θὰ ὑπάρξουν κάποιες ἀντιδράσεις;

Γιὰ τὴν ἀδιαφορία καί τὸν ῥαγιαδισμό τῶν κυβερνώντων, θὰ φωνάξουμε ἐπιτέλους Ἓλληνες  Α Ε Ρ Α ;;;;

Δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει πλέον ἡ Θράκη μας; Δὲν σᾶς ἀφορᾶ; Ἡ Θράκη παραδίδεται καὶ μόνον κάτι λίγοι ῥομαντικοί (κατά κάποιους, ἀκραῖοι ἐθνικιστές) ἀντιδροῦν ἀκόμη….

Κάθε κίνησις τῶν Τούρκων καὶ μία δική μας ὑποχώρησις….

Γιατί;

Μήπως τὴν ἒχουν δώσει καὶ δὲν μᾶς τό λένε; Μήπως; Κι ἐὰν ναί, γιατί ἀκόμη δὲν ἒχουμε βρεῖ μίαν τρύπα νὰ κρυφτοῦμε ἀπό τὴν ντροπή μας;

Φιλονόη

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply