νὰ τὴν βάλουμε τήν ἡμισέληνο στήν βο(υ)λή τους….

νὰ τὴν βάλουμε τήν ἡμισέληνο στήν βο(υ)λή τους....Ἡ ἡμισέληνος τῆς Θεσσαλονίκης ἒχει ἀρχίσει νά ἐνοχλῇ πολύν κόσμο. Ὀπτικῶς, ἠθικῶς, συναισθηματικῶς…. Μᾶς παραπέμπει σέ ἂλλες ἐποχές, ὂχι καί τόσο ….Ἑλληνικές! (Ἐδῶ πού τά λέμε, τοὐλάχιστον τότε γνωρίζαμε ποιός ἦταν ὁ ἐχθρός! Τώρα ψαχνόμαστε καί μονίμως τόν ἀγνοοῦμε!!!)

Ἐὰν λοιπόν πρόκειται γιά εἰκαστική παρέμβασι, θά ἒπρεπε νά δοθοῦν κάποιες ἐξηγήσεις, τοὐλάχιστον σέ ὃλους ἐκείνους τούς ἀπογόνους τῶν Ὁλοκαυτωμάτων πού ζοῦν σήμερα στήν Θεσσαλονίκη.

Ἐὰν πάλι ὂχι, ἐπίσης κάποιοι θὰ πρέπει νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα.

Πάντως, λόγῳ τῆς ἀναστατώσεως πού ἐπροκάλεσε ἡ τοποθέτησίς της,  ὁ βουλευτής Κυριᾶκος Βελόπουλος ἒθεσε γραπτῶς μερικά ἐρωτήματά. Ἀναμένομεν ὃλοι, μετά μεγάλης ἀγωνίας τίς ἀπαντήσεις πού ὑποχρεωτικῶς θά δοθοῦν!!!

Ἲσως νά μάθουμε κάποτε τό σκεπτικό, τά κίνητρα καί τίς ἐπιθυμίες τῶν δημιουργῶν της….

Σέ κάθε ἂλλην περίπτωσιν, θά ἒλεγα νά τήν ξηλώσουμε καί νά τήν στήσουμε μέσα στήν βο(υ)λή, ὡς τε καθημερινῶς οἱ 300 «ἂρχοντές» μας νά τήν προσκυνοῦν…. Νά στήσουμε καί μίαν ἀναλόγου μεγέθους πεντάλφα ἢ ΜΕΝΟΡΑΧ (ἑπτάφωτος λυχνία) καί νά μετατρέψουν ἐπισήμως πλέον, τήν βο(υ)λή σέ συναγωγή ἢ τζαμί.  Νά μήν κουράζονται καί μέ τά πήγαινε κι ἒλα τά πιντιά…..

Φιλονόη

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply