θά ἢθελα…..


Αἰσθάνομαι κάποιες στιγμές ἰδιαίτερα ἐκνευρισμένη μέ ὃλα αὐτά ποὺ δέν  μοῦ  «ἐπιτρέπεται» νὰ πράξω ἢ νά ἐκφράσω.

Θά ἢθελα γιά παράδειγμα νά  «συζητήσω» μέ κάποια πρόσωπα, ἀναφορικῶς μέ τὰ ὃσα συμβαίνουν (καί ὃσα θά ἒπρεπε νά συμβαίνουν)  στὴν Πατρίδα μας.

Θά ἢθελα νά θέσω ἐρωτήσεις καί νά λάβω ἀπαντήσεις.

Θά ἢθελα νά διατηρῶ τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς σέ ὃλους τούς τομείς τῆς ζωῆς μου.

Θά ἢθελα νά ὁρίζω τά οἰκονομικά μου κι ὂχι νά τά ὁρίζουν ἂλλοι.

Θά ἢθελα νά  συμμετέχω στήν λήψι ἀποφάσεων ποὺ μέ ἀφοροῦν κι ὂχι νά μαθαίνω ἐκ τῶν ὑστέρων τὶς ἀποφάσεις τῶν ἂλλων γιά ὃσα μέ ἀφοροῦν.

Θὰ ἢθελα νά διαθέτω πρόσβασι σὲ πληροφορίες ποὺ θίγουν τήν Πατρίδα μου καί νά μπορῶ νά ἐπεμβαίνω ἂμεσα γιά νά προλάβω πιθανές ἂσχημες ἐξελίξεις.

Θά ἢθελα νά  διαθέτω δασκάλους ποὺ θά ἀγαποῦν τό ἒργο τους κι ὂχι μηχανὲς ἀναπαραγωγῆς ἢχων.

Θά ἢθελα νά ἒχω διαφάνεια στά ταμεῖα τοῦ κράτους μου.

Θά ἢθελα αὐτά τά ταμεῖα νά ὑπάρχουν ὡς ταμεῖα τοῦ συνόλου κι ὂχι ὡς πορτοφόλια τραπεζῶν καί κοράκων.

Θά ἢθελα νά μήν νοιάζομαι γιά τό πόσο καλούς ἢ κακούς γείτονες ἒχω, γιατί οἱ δικοί μου κυβερνῆτες θά ἦταν πραγματικοί νοικοκυραῖοι στά τοῦ οἰκου  τους.

Θὰ ἢθελα νά μαθαίνουν τά παιδιά μας ὃλη τήν ἱστορία τοῦ γένους μας κι ὂχι ἐπιλογές μέ φιλτραρισμένα κριτήρια ποὺ δὲν μπορῶ νά  κατανοήσω καί νά δεκτῶ.

Θὰ ἢθελα νά ζοῦσα σέ μίαν κοινωνία μέ καθαρή κρίσι κι ὂχι σέ ἓνα σκοταδιστικό τοπίο.

Θά ἢθελα ἡ Πατρίδα μου νά ἦταν Πατρίδα μου καί ὂχι τό χωράφι κάποιων περιέργων ἐγκεφάλων ἀνά τόν πλανήτη.

Θά ἢθελα νά βλέπω καθαρόν οὐρανό κι ὂχι ἂσπρες ἐπαναλαμβανόμενες γραμμές.

Θὰ ἢθελα νά μπορῶ νά ὀνειρευτῶ, ὃπως ὂταν ἢμουν παιδί κι ὂχι νά μέ ἀφανίζει ἡ ἐνοχική κατάθλιψις.

Θά ἢθελα νὰ ξυπνοῦσα ἓνα πρωΐ καί νά τά ἒβλεπα ὃλα ἀλλαγμένα, ζωντανά, χαρούμενα.

Θά ἢθελα… Πολλά ἀκόμη θά ἢθελα…

Καί βλέπω πώς δὲν εἶμαι μόνον ἐγώ πού τά θέλω…

Μήπως ἒφθασε ἐπί τέλους ἡ στιγμή ποὺ τό «θὰ ἢθελα» πρέπει νὰ γίνῃ ἓνα ἰσχυρότατον «ΘΕΛΩ» καὶ νὰ βρῇ τὸν δρόμο τῆς πραγματώσεώς του;

Φιλονόη

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply