Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!

Δέν ἂντεξα στόν πειρασμό! Ὃσο ἀσχετη μέ τά οἰκονομικά κι ἐὰν εἶμαι, ἒκρινα πώς πρέπει νά μοιραστῶ καί μέ ἂλλους τά στοιχεῖα.

Τά ἒλαβα πρό ὁλίγου ἀπό τὸν φίλο Κυριᾶκο καί τόν εὐχαριστῶ πολύ.

Μελετῆστε τα!

Καί μετά ἂς μιλήσουμε γιά ἀλλα θέματα.

Ὃπως ἡ μαγειρική. Γιατί μέ τήν πολιτική καί τήν οἰκονομία….. Τά ἐθνικά δὲν τὰ ἀναφέρω καθόλου ὃπως βλέπετε…..

ΦιλονόηΟἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!1Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!3 Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!4 Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!5 Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!6 Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀμείλικτοι!2

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply