Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν …ὓψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.


Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ...ὓψωμα  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.1

Τό ψωμα 731 χτυπήθηκε λύπητα πό τόν ταλικό στρατό πί πτά μέρες τήν νοιξι το 1941. πό τά 731 μέτρα ψος κατέβηκε, λόγ τν σφοδρν βομβαρδισμν, στά 726 μέτρα! Ο νεκροί καί ο τραυματίες φθασαν τούς 586 (400 τραυματίες) γιά τούς λληνες καί τούς 4000 (3000 τραυματίες) γιά τούς ταλούς! δέχθη τολάχιστον 18 πιθέσεις!

Τό ἐνδιαφέρον ὃμως σημεῖον τῆς μάχης εἶναι οἱ θεατές της! Ὁ μεγάλος Μπενῖτο Μουσολίνι, ἂρτι ἀφιχθής στά χαρακώματα, με τήν συνοδεία φυσικά τῶν ἐπιλέκτων στρατιωτικῶν του σωμάτων καί τῆς πλήρους τεχνολογίας Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ...ὓψωμα  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.2

πολεμικς του μηχανς! φθασε ς κεί γιά νά θαυμάσ τήν κατακρίμνιση το λληνικο μετώπου, νά νθαρρύν τά στρατεύματά  του καί νά ντιστρέψ τήν πορεία το κυνηγημένου του στρατο!

Γνωρίζουμε (βάσει περιγραφῶν πού ἀνασύρουμε ἀπό διάφορα καταγραφές) πώς ἐκτός ἀπό τούς σημαιοστολισμούς του καί τά φτερά του,  εἶχε μαζί του, ὡς νέος κατακτητής (τρομάρα του) καί ἓνα ὁλόκληρον ἐπιτελεῖον διαφημιστῶν καί θαυμαστῶν του! Φορῶντας λοιπόν τό περίφημον λοφίον του,  καμάρωνε ὠς ἂλλος Ξέρξης τά ἐπιτεύγματα τῶν ἀνδρῶν του!!

Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ...ὓψωμα  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.3

πό τήν λλην μεριά, κάτι ξυπόλυτοι, πεινασμένοι, παγωμένοι, ψειριάρηδες, σχεδόν οπλοι, λλά πεισματάρηδες, πανελάμβαναν τό ΟΧΙ το μόλις πρό λίγου θανόντος γενικοῦ ρχηγο τους. νας Κασλς καί κάτι κουρασμένα παλληκάρια…. Μία παρέα “γιά κλάμματα.. ” (σως καί γιά γέλια στά μάτια το Μπεντο!)

Καί ὢὢὢ…. Τά πάντα νετράπησαν!! Παρά τήν ρωϊκή στάσι τν ταλν (τούς παρατηροσε κι Μπεντο!!) τό ψωμα 731 (πού γινε 726), χι μόνον δέν πεσε, λλά μέσα πό τά πτώματα ξεφύτρωναν κνες καί τό περασπίζονταν!! Καί κράτησαν καί απώθησαν καί τούς ταλούς καί τόν Μπενίτο (πού πρε τήν σκούφια του κι κόμη θά τρεχε ἐὰν δέν τόν τακτοποιοσαν ο δικοί του!!)

λλαγή σκηνικο:

Πλατεία γίου Παντελεήμονος!! να πεδινό …ψωμα.

Ἓνας πόλεμος μαίνεται ἐδῶ καί μερικά χρόνια, ἀνάμεσα σέ ἓναν “κρατικό μηχανισμό ἀδιαφορίας” καί μερικούς ἀόπλους, σχεδόν ξυπόλυτους καί σχεδόν πεινασμένους, (εὐτυχῶς ὂχι ψειριάρηδες ἀκόμη) ἀλλά σίγουρα πεισματάρηδες,  πού κι αὐτοί ἐπαναλαμβάνουν ἓνα ΟΧΙ καταγεγραμμένον στό γονίδιό τους ἀπό ἀρχῆς κόσμου! Ἲσως νά μήν ἒχουν ἓνα Κασλᾶ μαζί τους

Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ...ὓψωμα  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.4

γιατί γιναν λοι Κασλδες! Μία παρέα πίσης “γιά κλάμματα”!! (σως καί γιά γέλια στά μάτια τν νέων Μπενίτων!!)

Τήν Κυριακή 12 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ἡ ἐπίσημος μεγάλη ἐπίθεσις κατά τοῦ πεδινοῦ …ὑψώματος!! Κατέφθασαν σημαιοστολισμένοι (ὡς νέοι Μπενῖτοι καί Μπενῖτες) μέ φτερά, μέ πούπουλα καί μέ λοφία, ἀπό κάθε μεριά τοῦ δυνατοῦ τους κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἒρριξαν μερικές βολές, ÓÕÍÁÕËÈÁ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÐÁÍÔÅËÅÇÌÙÍÁ Á×ÁÑÍÙÍ ÔÇÓ ÊÁÌÅÑÁÔÁÓ ÔÏÕ ÌÅÃÁÑÏÕ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÊÁÉ ÐÁÑÏÕÓÉÁ  ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ ÊÁÑÏËÏÕ ÐÁÐÏÕËÉÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI

ξετίναξαν μερικές σπιθαμές χώματος κι νεχώρησαν… ναγνωριστική πίθεσις; Μλλον! Βρκαν μως κάτι κνες νά ξεφυτρώνουν μέσα πό τά “πτώματα” καί τ πεδινόν τοτο ψωμα δέν πάρθη!! Θά κολουθήσουν φυσικά κι λλες πολλές πιθέσεις!! λλά δέν γνωρίζουν τό ποτέλεσμα γιατί δν μελετον στορία! κυρία στορία, χει μίαν παραξενιά!!! παναλαμβάνεται!! Δέν χει καί πολύ μεγάλη φαντασία! Ατό εναι καί καλό καί κακό! ναλόγως τς πλευρς πού τοποθετεσαι!

  • Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν ...ὓψωμα  τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.6

Κι πεί δ τό σκηνικόν εναι τοιμον… Κι πεί δ καί ο ….Κασλδες πίσης εναι τοιμοι! Κι πεί δ πρόκειται γιά ψωμα (καί πς νά τό κάνουμε, χουμε μίαν φεσι στ ψώματα!!)….

Μήπως νά τό ξανασκεφτόσασταν; Μήπως πρίν φθάσετε σέ σημεον νά μετρτε βαρύτατες πώλειες, θά πρέπει νά ργανώσετε μίαν ταχυτάτη …ποχώρησι;

Τί νά κάνουμε βρέ παιδιά…. Δέν σς θέλει τό λλάντα… Το βρωμτε…. Κι χουμε καί κάτι πεθαμένους πού σηκώνονται καί βαρον στό ψαχνό… Μήν σς πάρουν τά σκάγια….

Φιλονόη

(Visited 31 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τό ὓψωμα 731 καί τό πεδινόν …ὓψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ τέχνη μᾶς ἐνώνει!!(Ἢ διαφορετικά, κούνια πού σᾶς κούναγε!) « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ ὂχυρά δὲν παραδίδονται! Καταλαμβάνονται! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θολοῦρες!!! Πολλὲς θολοῦρες!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply