Μίαν «δημοκρατία» τήν ἒχουμε …… πῶς νά τό κάνουμε;

Μίαν «δημοκρατία» τήν ἒχουμε ...... πῶς νά τό κάνουμε;1

Ξεκίνησε ὁ ἀνταρτοπόλεμος;

Μᾶλλον….

Στήν Κερατέα γίνονται ἐπεισόδια. 25 διμοιρίες τῶν ΜΑΤ ἐπιτίθονται στούς κατοίκους καί χτυποῦν ἀνεξέλεγκτα!! Γιατί; Λόγῳ ΧΥΤΑ.

Τί νά πῶ;

Μίαν «δημοκρατία» τήν ἒχουμε ἐδῶ πού τά λέμε!

Ἀκριβῶς αὐτήν τήν «δημοκρατία» θά εἶχε κι ὁ κάθε Ἓλλην πολίτης κατά νοῦ ὃταν σᾶς ἐψήφιζε!!Μίαν «δημοκρατία» τήν ἒχουμε ...... πῶς νά τό κάνουμε;2Ἐκεί στήν Κερατέα μάλλιστα τήν ζοῦνε στό πετσί τους ἐδῶ καί ἀρκετές ἡμέρες!

Ἀπό δημάρχους, πολῖτες, ζῶα… ἒως κι αὐτοκίνητα!!!Καί μετά σοῦ λένε γιά τούς ἀναρχικούς!!

Καλά, εἲμαστε σοβαροί; Αὐτοί ὃταν σπᾶνε, σπᾶνε δίχως πρόγραμμα! Οἱ ἂλλοι στήν Κερατέα, σπᾶνε μέ πρόγραμμα!Μίαν «δημοκρατία» τήν ἒχουμε ...... πῶς νά τό κάνουμε;3Ψίτ,  παλληκάρια!

Τό στρατόπεδο πού ἐνταχθήκατε εἶναι τό ΛΑΘΟΣ!!

Ὁ ὃρκος πού δόσατε ἦταν πρός τήν Πατρίδα κι ὂχι πρός αὐτούς πού ξεπουλοῦν τήν Πατρίδα!

Ξανασκεφτεῖτε το!

Φιλονόη

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply