Μπῆκαν στήν πόλι οἱ ὀχτροί;

Μπῆκαν στήν πόλι οἱ ὀχτροί;

Ἂρα;

Ξεκίνησε ὁ ἀνταρτοπόλεμος!

Φιλονόη.

ἀπό τήν Πηνελόπη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply