Πόσα θέλετε γιά νά μᾶς τρελλάνετε;

Πόσα θέλετε γιά νά μᾶς τρελλάνετε;1


Ὁ κος Παπουτσῆς ἐπιτίθεται λεκτικῶς κατά  ΣΥΡΙΖΑ, καυτηριάζοντας οὐσιαστικῶς τήν σχέσι του μέ κουκουλοφόρους καί λοιπά περιθωριακά στοιχεῖα!

Κάτι φωτογραφίες ὃμως πού διέρευσαν στό διαδίκτυο, “μαρτυροῦν” καί τήν σχέσι τῶν ΜΑΤ μέ τά ἲδια περιθωριακά στοιχεῖα!

Κάτι ὃμως  δέν κατάλαβα καλά καί χρειάζομαι διευκρινήσεις!

Πόσα θέλετε γιά νά μᾶς τρελλάνετε;2Τά περιθωριακά στοιχεῖα ὑποκινοῦνται ἀπό τά ΜΑΤ ἢ  ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ;

Κι ἐὰν ὑποκινοῦνται ἀπό τὰ ΜΑΤ, γιατί ὁ Παπουτσῆς κατηγορεῖ τούς ΣΥΡΙΖΑίους;

Ἐὰν πάλι ὑποκινοῦνται ἀπό τούς ΣΥΡΙΖΑίους, γιατί ἐγώ εἶδα τά ΜΑΤ νά ἐμπλέκονται σέ ἐτοῦτο τό πανηγύρι;

Μήπως ὑποκινοῦνται κι ἀπό τούς δύο;

Ἐὰν ὃμως ὑποκινοῦνται κι ἀπό τούς δύο, θά πρέπει νά συμπεράνουμε πώς ΜΑΤ καί ΣΥΡΙΖΑῖοι ἒχουν κάποιαν σχέσι;

Κάτι σάν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα δῆλα δή;

Πῶς ὃμως στηρίζεται κάτι τέτοιο;

Οἱ μέν ὑπηρετοῦν τήν Δημόσια Τάξι καί οἱ  δέ τήν Δημόσια Ἀταξία.

Ἢ μήπως ὑπηρετοῦν καί οἱ δύο τό «αὐτό»;

Καί τί εἶναι τό αὐτό; Ἡ Δημόσια Τάξις ἢ ἡ Δημόσια Ἀταξία;

Καί τελικῶς, ὑπηρετῶντας αὐτό τό «αὐτό», οὐσιαστικῶς ΜΑΤ, ΣΥΡΙΖΑ καί κουκουλοφόροι ἀνήκουν στήν ἲδιαν πλευρά ἢ στήν ἲδια ἐπιχείρησι;

Ποιά ὃμως θά μποροῦσε νά εἶναι αὐτή ἡ ἐπιχείρησις μέ τά τόσα πολύπλευρα ἐνδιαφέροντα;

Κάποια πού ἐπιζητᾶ τό καλό μας ἢ κάποια πού δέν τό ἐπιζητᾶ;

Κι ἐὰν ἐπιζητᾶ τό καλό μας, πάει καλά, νά τό ἀνεχθοῦμε…

Ἐὰν ὃμως ὂχι, τί ἀκριβῶς θέλουν νά μᾶς «πον»οἱ συγκεκριμένες ὁμᾶδες;

Μήπως νά κάτσουμε στά αὐγά μας νά κλωσήσουμε;

Δέν ξέρω….

Ἀναρωτιέμαι….. και δυσκολεύομαι νὰ καταλήξω.

Κάποια ἰδέα;

Φιλονόη

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply