Τά παιδιά τοῦ δρόμου!

Γενική περγία σήμερα!Τά παιδιά τοῦ δρόμου!1

Τά πάντα καί ο πάντες στούς δρόμους!

Κι λα φυσικά ληξαν ταν κατέφθασαν τά κουκουλοφόρια!

Τί  θά γίν μέ δατους λήθεια;

Τούς καταλάβαμε καί σς καταλάβαμε!Προμηνύεται μεγάλη “κτόνωσις” θυμο πάνω τους!
Μαζί μέ τά μεγάλα “μο
τρα” θά λάβουν μέρος στήν πληρωμή καί τά μικρά “μοτρα”! Τά πνευματικά σας παιδάκια! Τά κουκολοφοράκια σας!

Κάτι μέ τήν ΜΑΡΦΙΝ!!

Κάτι μέ τά πεισόδια το 2008!Τά παιδιά τοῦ δρόμου!2Κάτι μέ κάθε “ξοδο” τους ταν κόσμος συσπειρώνεται…

Λέτε νά τρμε κουτόχορτο;

Μήπως εναι τόσο νίκανοι ο στυνομικοί πού δυνατον νά τούς μαζέψουν; πό πότε; Τόσην κπαίδευσι περνον λλως τε!

Λέτε νά μήν μπορον;  (δώ πού τά λέμε, πράγματι δέν “μπορον” γιατί τούς σιδηροδένουν κάτι λλα καλόπαιδα!)

Ερώπη βράζει κι σείς χρησιμοποιεται κόμη παρωχημένες  τακτικές χειραγωγήσεως πλήθους!  Μς ψεκάζετε, μς δηλητηριάζετε μέσ τροφίμων, μς τρομοκρατετε μέσ οκονομικν καί θικν κβιασμν!

ἀποκλειστικόν μοντέλον, σχεδιασμένον μόνον γιά τούς ἐθνοπροδότες!

ἀποκλειστικόν μοντέλον, σχεδιασμένον μόνον γιά τούς ἐθνοπροδότες!

Τί νομίζετε πώς θά καταφέρετε στό τέλος; μήπως πασχίζετε νά ποφύγετε ατό;

Δέν….

Μήν λπίζετε….

 

παραγγελία χει φύγει πό τό πελάτη καί κατασκευαστής ξεκιν τίς παραδόσεις ντός λίγου!!

 

Καί επαμε… ξοδος εναι πλέον κλειστή γιά κάθε ναν πού “δέν κατάλαβε”….

 

Φιλονόη

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply