ἡ ἒρευνα πρέπει πάντα νά ὑπηρετῇ τόν ἂνθρωπο…

ἡ ἒρευνα πρέπει πάντα νά ὑπηρετῇ τόν ἂνθρωπο...Ἰάπωνες ἐπιστήμονες κατάφεραν, μέ τήν ἐμφύτευσι πολυδυνάμων βλαστοκυττάρων, νά δώσουν σέ παράλυτον πίθηκο τήν δυνατότητα νά σταθῇ ὂρθιος!

Θαυμάσιο! Ὑπέροχο!

Ἡ ἀνθρωπότης χρειάζεται πράγματι τίς ἒρευνές τους γιά νά ἀντιμετωπίσῃ πολλά καί χρόνια προβλήματα!

Μήπως ὃμως νά στέλναμε στήν Ἰαπωνία τό δικό μας ἀνάπηρον πολιτικό σύστημα νά τοῦ  “ἐκχωρήσουν” μερικές ἐμφυτεύσεις; Καί μερικές μεταμοσχεύσεις… Καί μερικά μαθήματα ἠθικῆς… Καί συνειδήσεως….

Ἂ, νά ἀπαιτήσουμε καί μαθήματα στό ΧΑΡΑΚΙΡΙ!!

Θά εἶναι τά σημαντικότερα!!

Ἒτσι κι ἀλλοιῶς, τό πολιτικό μας σύστημα, ὀδεύει  πρός τήν κατάργησί του….  Ἂς καταργηθῇ μέ ἓναν καθῶς πρέπει τρόπο!

Φιλονόη

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply