Τί μᾶς λές κύριε Χατζηδάκη;

Ὁ κύριος Χατζηδάκης δέν αἰσθάνεται κανένα μίσος καί κανέναν θυμό γιά ὃσους τοῦ ἐπετέθησαν ἐχθές (15 Δεκεμβρίου 2010)!

Τί μᾶς λές; Σοβαρά κύριε Χατζηδάκη;

Ἒχεις ἐπίγνωσι κατά πώς φαίνεται!!

Μᾶς κατανοεῖς καί μᾶς συγχωρεῖς!

Εἶσαι ὑπέρ ἂνω!!

Μήπως ἒχεις συνειδητοποιήσει πόσο βαθιά χωμένος εἶσαι μέσα σέ ἓνα σύστημα πού ἀντί νά πάῃ μπροστά τόν τόπο, ἐδῶ καί σχεδόν 40 χρόνια, τόν πάει ἀλματωδῶς πρός τά πίσω.

Ὃπως λέει κι ὁ Χάρυ Κλύν:

“Ὃσο κακό κάνανε τά κόμματα καί οἱ πολιτικοί στήν Ἑλλάδα ἀπό τότε πού ἒγινε ἐλεύθερο κρᾶτος,  δέν τό ἒκαναν οἱ Τοῦρκοι σέ 400 χρόνια ὑποδούλωσης!”

Ἀλλά μᾶλλον ζῇς σέ ἂλλον πλανήτη ἐσύ κύριε Χατζηδάκη μου!

Εἶσαι ἀμέτοχος!!

Εἶσαι ἂσπιλος κι ἀμόλυντος!!! Μόλις ἀναγεννημένος…

Κύριε Χατζηδάκη! Λυπᾶμαι γιά τό ξύλο πού ἒφαγες! Δέν μοῦ ἀρέσει ἡ βία! Ἀλλά τά ἢθελες! Καί εἶναι κρίμα νά ὑποτιμᾶς τήν νοημοσύνη ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ! Ἐκεῖνος ὁ λαός, ὃπως θά διεπίστωσες ἢδη, δὲν σὲ ὑποτιμᾶ καθόλου! Τί μᾶς λές κύριε Χατζηδάκη;

Πάντως, τήν ἐπομένην φορά μήν τήν  κάνῃς τήν ἒξοδο ἒτσι μοναχικά. Νά φορέσῃς τήν πανοπλία σου, νά πάρῃς πολλούς μπράβους μαζί σου, νά φέρῃς καί τίς 25 διμοιρίες τῶν ΜΑΤ ἀπό τήν Κερατέα καί μετά νά σκεφθῆς τρόπους νά περάσῃς ποδαρᾶτος τόν δρόμο ἀπέναντι!

Φιλονόη

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply