Ὃταν λένε ἀποκρατικοποιήσεις, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν;

Ὃταν λένε ἀποκρατικοποιήσεις, μήπως ἐννοοῦν τό ξεπούλημα τῆς ΚΡΑΤΙΚΗΣ περιουσίας;  Τό ὁλοκληρωτικό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος;

Ὃταν λένε ἀποκρατικοποιήσεις, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν;

Πρό μερικῶν ὡρῶν ἒγραφα γιά τούς μαυραγορῖτες πού πλάκωσαν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί “ἀγοράζουν” (ἢ ὀρθότερα ἁρπάζουν) γιά ἓνα κομμάτι ψωμί, οἰκογενειακά κειμήλια καί ταυτοχρόνως ἓνα κομμάτι τῆς προσωπικῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων.

Θά τολμοῦσα λοιπόν τώρα νά συμπληρώσω πώς πρόκειται γιά ψιλικατζῆδες! Γιά 2.000.000 εὐρόπουλα, κατάφεραν μέν νά ὁδηγήσουν κάποια πρόσωπα στήν πόρτα τους καί νά τούς ἁρπάξουν τά λιγοστά τους περιουσιακά στοιχεῖα, ἀλλά παραμένουν ψιλικατζῆδες! Τό ζουμί εἶναι ἀλλοῦ!

Τό χονδρό παιχνίδι, αὐτό πού δέν ἀφορᾷ τά μεμονωμένα πρόσωπα, ἀλλά ὁλόκληρο τό ἒθνος καί τήν μελλοντική του ὓπαρξι, εἶναι τό ξεπούλημα τῆς Ἐθνικῆς μας περιουσίας! 7 δίς.

Λιμάνια, Ταχυδρομεῖα, Κρατικά Λαχεῖα, Ἱππόδρομος, Ἀμυντικές Βιομηχανίες, Ἀεροδρόμια! Ἒτσι γιά ἀρχή! 7 δίς!!!

7 δίς τζῖρος θά παίξῃ ἀνάμεσα στούς μεγαλομαυραγορῖτες καί τούς μεγαλο-ὑπουργούς μας!!!

7δίς!! Πλάκωσαν τά κοράκια γιατί μύρισαν τήν σήψι πού οἱ ἲδιοι φρόντισαν νά πλακώσῃ στόν τόπο!

7 δίς προβλεπόμενες εἰσπράξεις! Ἀλλά τίποτα στήν Ἑλληνική ἀγορά! Ὃλα γιά τήν ἐξυπηρέτησι τοῦ χρέους πού κάποιοι ἂλλοι, πολύ ὂμορφα καί ἒξυπνα, κατάφεραν νά δημιουργήσουν τόσες δεκαετίες ὃταν ἒτρωγαν μέ χρυσά κουτάλια!

7 δίς! Κι ὃταν (κι ἂμα) ἐξυπηρετηθοῦν τά χρέη τί; Ἀνάπτυξις δέν ὑφίσταται, ἐπενδύσεις δέν γίνονται! Τί; Θά λυθῇ τό πρόβλημα; Ποιῶν; Αὐτῶν πού διαφυλάττουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τίς καρέκλες τους; Γιατί; Γιά νά τίς διατηρήσουν λίγο ἀκόμη; Καί οἱ λοιποί; Στήν ὑπόγα;

Πλάκωσαν τά κοράκια! Μέ χρυσές μασέλες ὃλα τους! Ὃπως κάποτε ἃρπαζαν ὃσα περισσότερα κομμάτια  μποροῦσαν ἀπό τά διαμελισμένα (ἀπό τούς ἲδιους) σπαράγματα τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.  Ἒτσι καί τώρα! Πλάκωσαν τά ἲδια κοράκια, οἱ μεγαλομαυραγορῖτες, γιά νά ἀποτελειώσουν τό ἒργο τῶν προγόνων τους! Καί μετά; Ἑλλάς κι Ἓλληνες τέλος;

Ἐρχόμαστε! Προσέξτε! Καί αὐτήν τήν φορά ἡ μάχη θά εἶναι γιά ζωή ἢ γιά θάνατο! Καί ξέρετε πολύ καλά πώς σέ τέτοιες μᾶχες, ὁ νικητής εἶναι ἓνας! Αὐτός πού δέν ἒχει ἂλλην διέξοδο ἐκτός ἀπό τήν ΝΙΚΗ!


Φιλονόη

περισσότερες πληροφορίες γιά τό τί καί ποῦ ἐδῶ

(Visited 41 times, 1 visits today)
Leave a Reply