Ὃταν ἡ καρδιά σταματήσῃ, τά ἂκρα τί παθαίνουν;

Τό ἀκούσαμε κι αὐτό…

Ἑβραῖοι κοστουμαρισμένοι, μέ χαρτοφύλακα ἀνά χείρας,  κοντά στήν εἲσοδο τῆς βο(υ)λῆς, τήν ἡμέρα τῆς γενικῆς ἀπεργίας! (15 Δεκεμβρίου 2010.)

Τήν ἲδιαν ὣρα, οἱ διάφοροι γνωστοί ἂγνωστοι κουκουλοφόροι, εἶχαν διαλύσει τήν πορεία καί εἶχαν ξεκινήσει τά ἐπεισόδια!

Κάρβουνο ἡ Ἀθήνα, γιά ἀκόμη μίαν φορά!

Ἐὰν πράγματι ἦταν ἐκεί τά παιδιά αὐτά, μέ τά κοστούμια καί τούς χαρτοφύλακες, μήπως ἦταν ἀπλῶς τυχαῖον τό γεγονός; Μήπως ἦταν περαστικοί; Μήπως κατέβηκαν στό κέντρο γιά νά κάνουν μπίζνες; Ὃταν ἡ καρδιά σταματήσῃ, τά ἂκρα τί παθαίνουν;

Γιατί, ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ κάποιος νά κάνῃ μπίζνες ἐκτός ἀπό τό κέντρο;

Καί μάλλιστα σέ ἡμέρα γενικῆς ἀπεργίας!

Φαντάζομαι πουθενά!

Ὑπάρχει καί ἡ ἂλλη καταγγελία γιά τούς μαυραγορῖτες στό μεταξύ, πού οὐδείς ἒχει διαψεύσει πρός ὣρας….

Ὑπάρχει καί ἡ καταγγελία Παπουτσῆ, γιά τίς σχέσεις ΣΥΡΙΖΑίων καί κουκουλοφόρων.

Ὑπάρχουν καί οἱ φωτογραφίες τῶν ΜΑΤατζήδων νά τά λένε μέ τούς κουκουλοφόρους!

Ὑπάρχουν καί οἱ ἐπερωτήσεις Καρατζαφέρη γιά τίς πιθανές ἐξεγέρσεις τῶν μουσουλμάνων στήν Ἀθήνα! (Καί ἡ βεβαιότης τοῦ πρωθυπουργοῦ ὃτι ἐλέγχεται τό ζήτημα! Αὐτό μέ ἀνησυχεῖ περισσότερο! Γιατί κάθε φορά πού εἶναι βέβαιος γιά κάτι, συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετον!)

Πολύ βράζει βρέ παιδιά τό κέντρο…. Μαῦροι, κίτρινοι, θαμποί, λευκοί….

Ὃλοι τό ἒβαλαν  στό μάτι!

Νά τό κάνουν τί;

Μήπως κάτι ξέρουν πού ἐμείς ἀγνοοῦμε;

Μήπως ἑτοιμάζουν κάτι πού δέν φανταζόμαστε;

Μήπως ἒφθασε ἡ στιγμή νά ἀπαλλαγοῦμε ὡς χώρα ἀπό αὐτό τό θλιβερόν τερατούργημα πού κάποιοι εἰρωνικῶς ἐβάπτισαν πόλι;

Ἀλλά ἀπό τήν ἂλλην μεριά, ποιός θά ἀποφασίσῃ γιά κάτι τέτοιο; Οἱ φυσικοί ἰδιοκτῆτες του ἢ οἱ διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ καπηλευτές του;

Φιλονόη

Υ.Γ. Κέντρον=πυρήνας, καρδιά.  Εἶναι δῆλα δή τό σημεῖον ἐκεῖνον ἀπό ὃπου λαμβάνουν ὃλα τά ἂκρα ἑνός “σώματος”  παλμόν, ἐντολές και κατεύθυνσι! Ἐάν ἡ καρδιά σταματήσῃ, τί θά συμβῇ μέ τά ἂκρα τοῦ σώματος;

(Visited 6 times, 1 visits today)
Leave a Reply