Θά γίνη ἢ ὂχι ἡ ἐξέγερσις τῶν μουσουλμάνων;

Ὁ Καρατζαφέρης ἐρωτᾶ τόν πρωθυπουργό γιά τίς φῆμες περί ἐπερχομένης μουσουλμανικῆς ἐξεγέρσεως!!!

Ἓνα ζήτημα τό ἒχουμε ἐδῶ πάντως! Ἐπερχόμενη ἢ πιθανή, δέν ἒχει καί πολύ μεγάλη σημασία πλέον! Ἒτσι κι ἀλλοιῶς οἱ διάφορες ὑπηρεσίες τους ἀφήνουν ἐντέχνως νά διαρρέουν πληροφορίες γιά κάθε λογῆς ἐπερχόμενον ἢ πιθανόν κατά καιρούς!

Συνεπῶς ἀναμένουμε μᾶλλον μίαν μουσουλμανική ἐξέγερσιν στήν Ἑλλάδα συντόμως!

Μέ θέμα παρακαλῶ;

Κάτι σέ ῥατσιστικόν-ἀντιρρατσιστικόν θά φέρνῃ φαντάζομαι… ἀλλά τέλος πάντων.

Ὁ πρωθυπουργός τό ξέρει!!

Λαμβάνει μάλλιστα καί μέτρα (λέει)!!!

Θά ἢθελα νά ἢξερα μόνον τί μέτρα εἶναι αὐτά!

Μέτρα καταστολῆς πλήθους γενικῶς;

Μέτρα καταστολῆς ἐξεγερμένου πλήθους;

Μέτρα φραγῆς τῶν συνόρων μήπως καί μαζευτοῦν τά ἀμάζευτα;

Μέτρα ἐξαφανίσεως τέτοιων ἐνοχλητικῶν ἐρωτημάτων;

Μέτρα ἐπιταχύνσεως τῆς ἐπερχομένης ἐξεγέρσεως;

Μέτρα ἀναχωρήσεως ἀπό τήν χώρα;

Γιατί ἡ ἐξέγερσις τῶν μουσουλμάνων ἒρχεται… Ὃλοι πλέον τό βλέπουμε αὐτό…

Δύο ἐρωτήματα ἀνακύπτουν:

Ποιόν θά ὠφελήσῃ;

Ποιόν θά βλάψη;

ΦιλονόηΘά γίνη ἢ ὂχι ἡ ἐξέγερσις τῶν μουσουλμάνων;

Υ.Γ. Τελικῶς, θά μάθουμε κάτι γιά τά μέτρα; Ποιούς θά καταστείλουν; 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply