Τό μεγάλο ξεπούλημα!

Ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου Ἀθηνῶν ἀναφορικῶς μέ τήν προδοσία πού ἒχει διαπραχθεῖ κατά τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!

Ἡ ἐκχώρησις κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, πρωτοφανές στά ἐθνικά μας δρώμενα, εἶναι τό σημαντικότερον ὃσων ἒχουν ἐκχωρηθεί!

Τό μνημόνιον καί τό ΔΝΤ, ἐὰν δέν περιεῖχαν τούς καταστροφικούς ὃρους γιά τήν ἐξακολούθησι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους, ἲσως νά ἦταν κάτι πού θά δεχόμασταν!

Ὃταν μοῦ πειράζουν ὃμως Πατρίδα καί Ἱστορία γίνομαι θεριό….

Φιλονόη

Τό μεγάλο ξεπούλημα!Εὐχαριστῶ τόν Χρῆστο πού τό μοιράστηκε μαζί μου.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply