Ἐξέγερσις ἢ ἐπεκτατικός πόλεμος;

Ἐξέγερσις ἢ ἐπεκτατικός πόλεμος;Πρό μερικῶν ὡρῶν ἒγραφα γιά τήν ἒκρυθμη κατάστασι πού τείνει νά ἐπικρατήσῃ στήν χώρα μας, λόγῳ τῆς διαρκῶς αὐξανομένης εἰσροῆς τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου! Ἒγραφα μάλλιστα γιά τήν πιθανή ἐξέγερσι πού ἀναμένεται ἀπό τούς λαθρομετανᾶστες. Ὁ πρωθυπουργός εἶναι ἢδη ἐνήμερος καί “λαμβάνει” μέτρα.

Μοῦ ἐδημιουργήθησαν λοιπόν κάποιες ἀπορίες σοβαρότατες! Σχετικῶς πάντα μέ τήν ὀρθή χρήσι τῆς γλώσσης καί τήν σέ βάθος κατανόησιν τῶν γεγονότων.

Κι ἐρωτῶ:

Τί σημαίνει ἀκριβῶς ἐξέγερσις;

Ἐξέγερσι εἲχαμε τό 1821, ὃταν ὁ λαός μας ἦταν σκλᾶβος ὑπό τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ! Ἐξ-ἐγέρθησαν λοιπόν οἱ καταπιεσμένοι, σκλᾶβοι, δοῦλοι ἀλλά ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ τοῦ χωραφιοῦ πού ὀνομάζεται Ἐλλάς!  Ἐξεγέρθησαν κατά τοῦ καταπατητοῦ! Ἀπήτησαν τήν περιουσία τους, τήν ἐλευθερίαν τους καί τήν αὐτοδιαχείρισίν τους! Ἐπολέμησαν, ἐθυσιάσθησαν καί ἐπλήρωσαν πολύ ἀκριβά τήν ἐπιλογήν τους! Εἶχαν ὃμως μίαν ἱστορία, σπαράγματα μνήμης καί βουνά δικαίου πού τούς ἐπίεζαν νά διεκδικήσουν τά αὐτονόητα!

Ἐξ-ἐγέρσεις καταγεγραμμένες στήν ἱστορία, ἀναφέρονται σέ ἐπαναστάσεις πού ἒκαναν διάφοροι λαοί ἐναντίον κάποιου κατακτητοῦ γιά νά ἀναλάβουν ἐκ νέου τήν ἐλευθερία τους. Ἐξ-ἒγερσις=ἐπανάστασις οὐσιαστικῶς κατά κάποιου δυνάστου!

Ἐτοῦτοι οἱ νεοφερμένοι καταπατητές τί ἀκριβῶς θά διεκδικήσουν; Ἀπέναντι σέ τί θά ἐξεγερθοῦν; Μήπως ἦλθαν νά ἀπαιτήσουν τό χωράφι κάποιου μακρινοῦ τους προγόνου; Μήπως κατά βάθος (καί κατά λᾶθος) οἱ ῥίζες τους κρατοῦν ἀπό ἐτοῦτον τόν τόπο; Μήπως τελικῶς ὃλοι στόν πλανήτη εἶναι κατά βάθος Ἓλληνες; Ἢ μήπως ἒρχονται νά καταργήσουν καί τήν ἒννοιαν τῆς ἐξεγέρσεως καί τήν ἒννοιαν τῆς ἰδοκτησίας καί τήν ἒννοιαν τῆς ἱστορικῆς καταγραφῆς;

Κύριε Καρατζαφέρη καί κύριε πρωθυπουργέ. Νά εἶστε ὀρθοί στήν χρήσι τῆς γλώσσης μας. Ἐτοῦτοι δέν ἒρχονται νά δημιουργήσουν ἐξέγερσι ἀλλά νά στήσουν κατακτητικόν πόλεμο! Ἐξ-έγείρονται οἱ δοῦλοι κατά δυναστῶν. Ὂχι οἱ δυνᾶστες κατά τῶν δούλων.

Φιλονόη

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply