Ὣρα γιά σκοῦπες!

Ὣρα γιά σκοῦπες!


Κῦττα  Ἓλληνα!

Τήν σκοῦπα ὃταν τήν γυρίσῃς ἀνάποδα, δέν φεύγῃ ὁ ἀνεπιθύμητος μουσαφίρης! Γιά νά φύγῃ πρέπει νά συμβαίνουν δύο πράγματα:

1ον. νά ξέρῃ πώς ἡ ἀνάποδη σκοῦπα σημαίνει ξουκουμπίδια καί

2ον. νά τήν δῇ.

Ἐτοῦτα τά νούμερα πού καταδυναστεύουν τήν ζωή μας, οὖτε τήν παράδοσι γνωρίζουν άλλά οὖτε καί βλέπουν  κάτι πέρα ἀπό τήν μύτη τους!

Δέν νομίζεις πώς ἒφθασε ἡ στιγμή νά πάρῃς ἐσύ τήν σκοῦπα καί νά καθαρίσῃς τόν τόπο ἀπό τά σκουπίδια;

Τί περιμένεις;

Νὰ μποῦν μέσα στό σπίτι σου καί νὰ σὲ καταργήσουν;

Φιλονόη

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply