ἂρχισαν νά ἐμφανίζονται τά πρῶτα θύματα!Ἂρχισαν τήν ἐμφάνισί τους τά πρῶτα ἐπίσημα θύματα (διότι πλέον ἡ ἐνημέρωσις στόν πολίτη φθάνει μέσα ἀπό πάρα πολλά φίλτρα καί πετσοκομμένη).

Σουηδία 2 τραυματίες κι ἒνας νεκρός.

Ῥωσία, τοὐλάχιστον 10 νεκροί, σοβαρότατα ἐπεισόδια μεταξύ ἐντοπίων καί λαθρομεταναστῶν, διαδηλώσεις καί συγκρούσεις καί μή ἀναφερόμενος ἀριθμός τραυματιῶν.

Γαλλία, γνωστά κι ἐπαναλαμβανόμενα ἐπεισόδια. Ἐπίσης Αὐστρία, Ἐλβετία, Γερμανία, Ὀλλανδία, Ἰσπανία, Πορτογαλία…. Τά προβλήματα μεγαλώνουν, οἰ κοινωνίες ἀλλάζουν καί οἱ συγκρούσεις εἶναι ἀναπόφευκτες.

Ὁ Εὐρωπαῖος πολίτης καλεῖται νά συμμετάσχῃ σέ μίαν κοινωνία πού δέν ἐπέλεξε, νά συμβιώσῃ  μέ θεοκρατικά καθεστῶτα πού δέν ἐκτιμᾶ καί δέν σέβεται καί νά ὑποχωρήσῃ  σέ θέματα ἀρχῶν καί κεκτημένα αἰώνων. Ἐν ὁλίγοις; Καλεῖται, ὃσο κι ἐὰν κάποιοι διαφωνοῦν, νά ὀπισθοχωρήσῃ κατά μερικούς αἰῶνες στό ἐπίπεδο διαβιώσεώς του.

Ὃλων τά στόματα πλέον ἐκφέρουν παρεμφερῆ ἐρωτήματα: “γιατί δέν γίνεται κάτι”, “γιατί δέν τό σταματοῦν” ἢ “γιατί δέν προσπαθοῦν νά τό ἐλέγξουν”… γιατί… γιατί … γιατί…

Διότι ἀπλούστατα δέν τούς ἐνδιαφέρει. Διότι ὃλα αὐτά κάτι ἐξυπηρετοῦν. Διότι πίσω ἀπό τίς ἐπερχόμενες ἐξεγέρσεις, πού θά εἶναι καί ἀκραῖες, ὑποθάλπονται παρα-πολιτικές καί παρα-κυβερνήσεις. Διότι καμμία κυβέρνησις στή Εὐρωπαϊκή ἐπικράτεια δέν λειτουργεῖ  αὐτόνομα. Διότι ὃλες ἐξαρτῶνται ἀπό τραπεζικούς μηχανισμούς καί πλαστούς προϋπολογισμούς. Διότι ἐδῶ καί δεκαετίες ὑπηρετοῦν ἓνα σύστημα πού τούς ἐξυπηρετεῖ  στό ἐπανεκλέγεσθαι ἀλλά τούς στερεῖ τήν συνείδησι.

Θά καταφέρουν οἱ πολίτες νά ξεφύγουν ἀπό τά ἀδιέξοδα τῶν κυβερνώντων τους ἢ θά κληθοῦν νά πληρώσουν τά δικά τους λάθη καί τίς δικές τους ὁλιγωρίες; Μεγάλο αἲνιγμα γιά κάποιους. Τό βέβαιον εἶναι ὃτι τό αἷμα θά ῥέῃ ἂφθονον σέ λίγον καιρό! Ἀπό κάθε πλευρά!

Ὃμως, ὃταν ὁδηγῇς κάποιον στήν ἀπελπισία, ὃταν τοῦ κόβῃς κάθε δρόμο διαφυγῆς, ὃταν δέν τοῦ ἀφήνῃς κανένα περιθώριον ἐλιγμοῦ, τότε, ἒχεις κάνει τό μέγιστον λᾶθος. Τόν ὑποχρεώνεις νά ἀγωνισθῇ ἒως ἐσχάτων! Κι ὁ ἀπελπισμένος, ἒχειν μόνον ἓναν δρόμο! Τήν ΝΙΚΗ!

Φιλονόη

Υ.Γ. Μεταφέρω τοῦ φίλου Περικλῆ τό σχόλιο:

Ο ΣΟΥΝ ΤΖΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΛΕΕΙ :
ΟΤΑΝ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ,ΑΣΕ ΤΟΥ ΜΙΑ ΟΔΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΤΕ ΡΙΣΚΑΡΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΚΑΙ …..
Ο ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ.
ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΧΑΣΕΙ.(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “ἂρχισαν νά ἐμφανίζονται τά πρῶτα θύματα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου! | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply