Ὅταν διαπραγματεύεσαι μέ ἐκβιαστές….

Ἐγώ γκρινιάζω γιά τούς λαθρομετανᾶστες κι ὁ Μπερλουσκόνι μέ τόν Καντάφι κάνουν μπίζνες!

Τό ἓνα καλό παιδί, βρέθηκε μέ τό ἂλλο καλό παιδί καί παζαρεύουν τήν Εὐρώπη!

5 δίς εὐρόπουλα ἀνά ἒτος  ζητοῦσε τόν Αὒγουστο  ὀ Καντάφι γιά νά ἀνακόψῃ τήν λαθρομετανάστευσι!

Κι ὁ Μπερλουσκόνι συμφωνοῦσε!

Μποροῦσε νά κάνῃ διαφορετικά;

Μποροῦσε φυσικά!

Στρατό ἒχει, ἀστυνομία ἒχει, καράβια ἒχει….

Ἀλλά δέν πρέπει νά φανῇ κακούλης στά μάτια κάποιων….

Μήπως ἂλλαξε κάτι ἀπό τόν Αὒγουστο πού τά συζητοῦσαν;

Μήπως μειώθηκε κάπου ἡ  εἰσροή λαθρομεταναστῶν;

Μήπως εἲδαμε κάτι στήν χώρα μας νά ἀλλάζῃ;

Ἀλλά ξέχασα.. Ἐμείς χρωστᾶμε… Τήν “προστασία”  τήν λαμβάνουν μόνον ὂσοι πληρώνουν.

Κύριε Μπερλουσκόνι…

Καλές οἱ συζητήσεις πού κάνεις.. Καλές καί οἱ κουμπαριές σου… Καλά καί τά γλέντια σου…

Μίαν συμβουλή νά σοῦ δώσω μόνον θέλω…

Ὃταν συζητᾶς μέ ἐκβιαστές καί κλείνεις συμφωνίες μαζί τους, δέν εἶναι καλό πρᾶγμα… Δέν χορταίνουν εὒκολα…

Κι ἐπανέρχονται κάθε φορά μέ περισσότερες ἀπαιτήσεις… Ἐκτός κι ἐὰν ἐμείς μαθαίνουμε μόνον ὂσα ἐσείς θέλετε νά μάθουμε… Καί γιά τήν ταμπακέρα οὖτε λόγος…

Φιλονόη

(Visited 6 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅταν διαπραγματεύεσαι μέ ἐκβιαστές….

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τά βρώμικα παιχνίδια καί οἱ «δὲν ξέρω, δὲν εἶδα»! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ ἄνομα καθεστῶτα ἀνόμως χαίρονται! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply