Κατά τά ἂλλα ἒχετε ἀντιρρήσεις…..

Ἒχουμε πάντως μεγίστους ἡγέτες!!

Διαφωνεῖ ὁ  Ῥομπόπουλος μέ τόν προϋπολογισμό ἀλλά  τόν ψηφίζει!

Τά χώνει ἡ Βασούλα ἀλλά κι αὐτή  ἐκεί εἶναι ἀκόμη!

Ὁ Γείτονας ἀναφέρεται σέ κρίσι ἐμπιστοσύνης τῶν βο(υ)λευτῶν πρός τήν κυβέρνησι… ἀλλά τό ποδάρι του δέν τό βγάζει  ἐκτός κόμματος!

Κι ὁ Νασιώκας ζητάει τήν ἂδεια γιά νά ψηφίζουν κατά συνείδησιν κι ὂχι  μέ κομματική πειθαρχία… ἀλλά παρά τοῦ ὃτι ἡ συνείδησίς του ἐπαναστατεῖ, αὐτός ἀκόμη νεοΠΑΣΟΚος εἶναι!Κατά τά ἂλλα ἒχετε ἀντιρρήσεις.....

Κι ἐγώ γιατί ἀτιλαμβάνομαι πώς μᾶς ἐπεξεργάζονται;

Γιατί διακρίνω πώς ψεύδονται;

Ἐὰν κύριοι εἲχατε πράγματι κρίσεις συνειδήσεως γιατί ἀκόμη παραμένετε ἐντός τῶν κομματικῶν σας μηχανισμῶν;

Μήπως γιατί πρέπει νά πεῖτε κάτι γιά νά μήν φανεῖτε  ἐν τελῶς τομάρια;

Δέν πείθετε!

Μία τοῦ κλέφτη, δύο τοῦ κλέφτη…

Τώρα ἒφθασε ἡ κακιά του ὧρα!


Φιλονόη.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply