Θά τό κάνουμε τό ψυχικό!

Θά τό κάνουμε τό ψυχικό!Ἓτοιμο καί τό ἂγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πού θά στηθῇ σέ κεντρική πλατεία τῶν Σκοπίων!

Ἓτοιμα καί τά δικά μας τά καλόπαιδα νά τό ὑποδεκτοῦν! (Κάτι σέ “δέν ξέρω δέν εἶδα”  ἑτοιμάζουν πάλι, ἀλλά τώρα θά τούς μάθουμε;)

Μάλλιστα λέγεται πώς θά ἒχουμε καί κάτι σέ ἐκλογές τίς ἡμέρες πού θά γίνουν τά ἐγκαίνια!

Ποιός νά βρῇ χρόνο γιά νά ἀσχοληθῇ μέ τά τοῦ ἀγάλματος;

Μοῦ δίνουν ὃμως μερικές ἰδέες…

Στήνουν τό ἀγαλμα τοῦ Ἀλεξάνδρου!

Θέλουν νά ὀνομάζονται Μακεδόνες!

Βάπτισαν τήν γλῶσσα τους Μακεδονική!

Ἐποφθαλμιοῦν καί τήν Θεσσαλονίκη!

Σέ λίγο θά θέλουν νά τούς φωνάζουμε καί Δαναούς ἢ Ἡρακλεῖδες!

Δέν ἒχω παρά μόνον κάτι μικροῦλες ἀντιρρήσεις σέ κάτι λεπτομέρειες.

Ὃπως:

-νά ὁμιλοῦν πράγματι τήν Μακεδονική κι ὂχι ἓνα βαρβαρικόν ἂκουσμα!

-νὰ ἐνωθοῦν μέ τήν λοιπή Μακεδονία!

-νά ἀναγεννηθοῦν σέ …Ἓλληνες!

Θά τό κάνουμε τό ψυχικό…

Θά τούς ἀντέξουμε….

Θά τούς κάνουμε καί παιδιά! Πραγματικούς Μακεδόνες!

Ἒτσι, σέ 100 μέ 150 χρονάκια, θά λένε τήν ἀλήθεια καί μόνον τήν ἀλήθεια!

Φιλονόη.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply