Εἶναι πού αἰσθάνθηκες θεός.. Ἀλλά δέν ἢσουν!

Εἶναι πού αἰσθάνθηκες θεός.. Ἀλλά δέν ἢσουν!

Ὃσα ὃπλα κι ἐὰν διαθέσῃς, ὃσα χρήματα κι ἐὰν ῥίξῃς στήν ἀγορά,  ὃση παραπληροφόρησι κι ἐὰν προσπαθήσῃς ……ἡ στιγμή ἒφθασε!

Δέν εἶναι πού τόσα χρόνια καταστρέφεις ἀτιμώρητα…

Δέν εἶναι πού δέν νοιάστηκες ποτέ γιά τούς νόμους τῆς φύσεως…

Δέν εἶναι πού καταστρατήγησες  κάθε ἀρχή…


Εἶναι τό ὃτι ὑπηρέτησες κάτι πού προσπάθησε νά καταργήσῃ  ὃλη τήν ἀνθρωπότητα!

Εἶναι τό ὃτι θέλησες νά σβήσῃς κάθε μνήμη!

Εἶναι τό ὃτι  αἰσθάνθηκες θεός… γιά πολλά πολλά χρόνια!


Ξέχασες ὃμως πώς ὁ Προμηθεύς πάντα εἶναι μέ τούς ἀνθρώπους!

Σοῦ διέφυγε, γιατί κατάφερες νά τόν δέσῃς σέ ἓναν μακρινό βρᾶχο…

Ξέχασες πώς ὁ Προμηθεύς λύθηκε ἀπό ἓναν ἂνθρωπο!

Ἓναν Ἡρακλῆ!

Ξέχασες πώς ἐμείς εἲμαστε παιδιά του καί ἐγγόνια του καί ἦταν δεδομένον πώς κάποιαν στιγμή θά γινόμασταν ὃλοι Ἡρακλῆδες γιά νά τόν λύσουμε…

Ξέχασες πώς στίς δικές μας πλᾶτες στήνεται τό δικό σου ἀνέβα καί κατέβα…

Ξέχασες νά δῇς πώς ΑΠΕΤΥΧΕΣ!

Δέν πειράζει…

Ὁ  χρόνος σου τελείωσε….

Τώρα ἐμείς ἀποφασίζουμε…

Καί ἐσύ δέν χωρᾶς πουθενά…Φιλονόη.(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply