Καμμένος, συνέχεια…….

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Παναγιώτη Καμμένου!

Πράγματι ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται  στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων!

Εὖγε!

Φιλονόη

(Visited 12 times, 1 visits today)
One thought on “Καμμένος, συνέχεια…….

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Καμμένος καί ἡ καμμένη γῆ! (Τό ἀπόσπασμα!) « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply