Μήπως δέν εἶναι ἀναβάθμισις ἀλλά πλήρης παράδοσις;

Ἡ φωτογραφία εἶναι δανεισμένη ἀπό τό Η.Ο.

Ἀγαπητοί κύριοι τοῦ ὑπουργείου ἀΠαιδείας.

 

Διαβάζω στό Η.Ο. γιά τήν “ἀναβάθμισι” τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ κάτι πιό  ……σύγχρονο!

Δέν ἒχω καμμίαν ἀντίρρησι νά μετατρέψετε τό μάθημα τῶν ” θρησκευτικῶν”  σέ μάθημα τῆς  “ἱστορίας τῶν θρησκειῶν”  ἢ  σέ μάθημα τό  “εἶδος τῶν θρησκειῶν”  ἢ  σέ μάθημα  “τί σημαίνει νά ἒχῃς θρησκεία”.

(Ὃποιος τίτλος σᾶς ἀρέσει δικός σας!)

Ἀλλά ἒχω ἓνα πρόβλημα ὃταν ἐμπαίζετε τήν νοημοσύνη μου (ὃσην ἒχω τέλος πάντων!)

Μέ τί κριτήρια κάνατε τήν ἐπιλογή τῆς  “ἐπεκτάσεως”;

Γιατί γιά παράδειγμα δέν προτείνατε καί ἐπίσκεψι σέ παγανιστικούς ναούς; Τί ἒχουν οἱ παγανιστικοί ναοί; Σπασμένες κολῶνες; (Ναί, ἀλλά ποιός τίς ἒσπασε;)

Γιατί νά μήν διδάσκετε στά παιδάκια  τόν ἀθεϊσμό; Θά τά βγάλῃ ἀπό τό μαντρί;  (Ποιό μαντρί ὃμως;)

Γιατί θά πρέπει νά ἐγκριθῇ ἡ ἐπιθυμία τοῦ μαθητοῦ νά μήν παρακολουθῇ μαθήματα θεοκρατίας; Δέν ἒχει δικαίωμα νά τό δηλώσῃ μέ μίαν ὑπεύθυνο δήλωσι;

Ἒχω κι ἂλλα ἐρωτήματα ἀλλά δέν εἶναι τῆς παρούσης! Θά σᾶς τά παρουσιάσω ἐν καιρῷ.

Ἓνα ἂλλο ζήτημα μέ ἀπασχολεῖ.

Ἀναφέρεται στό δημοσίευμα πώς τά παιδάκια θά πηγαίνουν καί σέ τζαμιά!! (Σέ βουδιστικούς ναούς δέν ἒμαθα ἀλλά φαντάζομαι πώς θά μᾶς πληροφορήσετε συντόμως!) Κάτι σάν ἐκδρομοῦλες ἡμερήσιες ἒνα πρᾶγμα!

Σέ ποιά τζαμιά θά πηγαίνουν; Γιατί ἒως αὐτήν τήν στιγμή τζαμιά ἐπισήμως δέν ὑπάρχουν. Μήπως ἒχετε κατά νοῦ νά τά χώνετε σέ ἐκεῖνες τίς παράνομες καί βρωμερές ὑπόγες; Μήπως νά τούς βάλουμε καί μποῦργκα; Μήπως καί κάτι σέ περιτομή;

Γιατί ἐγώ ἢξερα πώς ὃλοι ἐμείς, οἱ μή μουσουλμάνοι, θεωρούμαστε βρωμεροί, ἂπιστοι κι ἀκάθαρτοι! (Καί δέν ἀναφέρομαι σέ ἀπλυσιές!)

Μήπως σᾶς ἦλθε ξαφνικά κάποια πολύ καλή ἰδέα;

Μήπως θά ἐπιθυμούσατε νά παραδώσουμε τά παιδάκια μας στά στοργικά (κατά τά ἂλλα) βρωμόχερα τῶν λαθροκαφροεισαγωμένων σας; Ἢ θά προτιμούσατε νά μήν κάνουμε καθόλου παιδάκια;

Μέ τόν ἀξιότιμο ἀρχιεπίσκοπο ξέρω πώς τά ἒχετε βρεῖ. Νά σᾶς δῶ ὃμως πῶς θά τά βρεῖτε μέ κάποιους ἂλλους, πολύ θυμωμένους! Μά πάρα πολύ!

 

Φιλονόη

 

Υ.Γ. Στίς ξεναγήσεις νά στέλνουμε τά παιδιά μέ πανοπλίες ἢ μέ φρουρά;

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply