Ὂχι σχολεῖα! Μόνον τηλεοράσεις!

Διάβαζα πρό ὁλίγου ἐδῶ ὃτι ἡ κυβέρνησις προσανατολίζεται στό νά κλείσῃ τοὐλάχιστον 100 σχολεῖα! Ἡ ΟΛΜΕ καταγγέλει πώς τά σχολεῖα πού θά κλείσουν θά εἶναι περισσότερα ἀπό 300!

Φαντάζομαι πώς τά ὑπό κατάργησιν σχολεῖα θά εἶναι σέ περιοχές “τριτοκοσμικές”! Σέ κάτι κατσάβραχα, σέ κάτι ξεχασμένα χωριά, σέ κάτι “γκρίζα” νησιά μας…

Οἰκονομία καί διαφάνεια!! (Ἒμ, δέν τό βλέπουμε;)

Ἀλήθεια, γιά ἐτοῦτον τόν λόγο καταργεῖτε καί τά ἀθλητικά σχολεῖα;

Κόψατε καί τά κονδύλια γιά τήν μεταφορά τῶν μαθητῶν! Καί ἂλλα… καί ἂλλα…

Κόβετε τήν ἱστορία, πετσοκόβετε τήν γλῶσσα, καταργεῖτε τό δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου στήν μάθησι! (Βλέπουμε, βλέπουμε!)

(Βέβαια, ἀπό μίαν ἂλλην σκοπιά, ἲσως αὐτό νά ἒχῃ καί τά καλά του!  Τόσα Ἑλληνόπουλα θά καταφέρουν νά ξεφύγουν ἀπό τήν προπαγάνδα σας!!! Καί τά κρυφά σχολειά δέν εἶναι κακά…. Κατά τήν παράδοσι,  φέρνουν καί κάτι ὠραῖες ἐπαναστάσεις……)

Πιστεύω πώς ὁ στόχος σας εἶναι ὃμως ἂλλος. Γνωρίζετε πώς τό παιδί πού θέλει νά μάθῃ θά βρῇ τόν τρόπο καί θά μάθῃ. Ὃμως ὃλα τά ὑπόλοιπα (πού πᾶνε σπρώχνοντας) γρήγορα θά τά παρατήσουν καί θά πέσουν στό ἂλλο (ἐντέχνως ἀπλωμένο) δικτάκι σας!!! Τήν τηλεόρασι!

Μέ  αὐτό τό ἐργαλεῖο σας καταφέρατε καί κάνατε τόσους πληθυσμούς νά ἁράξουν στούς καναπέδες τους καί νά ῥοχαλίζουν! Θά σᾶς ξεφύγουν μερικά “ἀνόητα χωριατόπαιδα”;  (Ἂλλο σενάριο συνομωσιολογίας ἒπλεξα πάλι!!)

Λοιπόν, παλληκάρια καί κοπελιές! Ἒχετε πάρει φόρα καί πιστεύετε (ἐσφαλμένως) ὃτι θά τά σαρώσετε ὃλα! Πολύ καλά κάνετε! Σᾶς χαίρομαι!

Πιέστε λίγο ἀκόμη, μήν κόβετε ταχύτητα τώρα πού ξεκινήσατε!! Ἒχει ἐνδιαφέρον!  Θά εἶμαι ἐδῶ  ὃταν θά ……

Πάντως ἡ στροφή εἶναι πολύ κοντά!

Καί εἶναι πάρα πολλοί αὐτοί πού τήν περιμένουν μέ ἀγωνία!

Φιλονόη

Υ.Γ. Βλέπω περικοπές παντοῦ! Στίς ἒνοπλες δυνάμεις, στήν παιδεία, στήν περίθαλψι…. Περικοπές δέν βλέπω στά δικά σας ἒσοδα… Οὖτε στόν δικό σας ἀριθμό (πού καθημερινῶς τόν προσβάλλετε).  Τά ΕΜΑ ΕΜΑ καί τά ΕΣΑ ΕΜΑ;  Τς τς τς…. Δέν κάνει!

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply