Ἐκλογές; Μέ ποιούς;

Τελικῶς, θά πᾶμε γιά πρόωρες ἐκλογές; Κατά Μάρτιο ἢ Ἀπρίλιο;  (Τό εἶπε ὁ κός Χατζηνικολάου καί δέν χωράει ἀμφισβήτησις!)

Ναί βρέ παιδιά, ἀλλά μήπως θά πρέπει νά ἀποφασίσουμε ΕΜΕΙΣ γιά τό ποιοί θά πρέπει νά κατέρχονται στόν πολιτικό στίβο;

Νά ἐπιλέγουμε τούς ὑποψηφίους ἲσως;

Νά ἀφαιρέσουμε τό δικαίωμα τοῦ πολιτεύεσθαι σέ κάθε ἓναν πού κάτι περίεργο κουβαλάει στίς ἀποσκευές του;

Ὃλο στήν ἀπ’ ἒξω θά μᾶς ἒχετε;  Δὲν κάνει…

Ὃλο Γιάννης κερνᾶ καί Γιάννης πίνει….

Θά θυμώσουμε!

Κι ὂταν θυμώνουμε ἐμείς γινόμαστε λίγο κακούληδες!

Φιλονόη.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply