Κᾶνε ἇλμα πιό γρήγορο ἀπό τήν φθορά!

Ἓνα παιδί, ἓνας μικρός μαθητής ἀπό τήν Πρέβεζα, ἒρχεται μέ τό ἒργο του νά μᾶς δώσῃ μίαν μεγάλη ἐλπίδα!

Συνειδητοποιημένοι ἂνθρωποι, χτίζουν ἐλεύθερες κοινωνίες!

Εἶθε ἡ νέα γενιά πού ἒρχεται νά εἶναι ἡ γενιά πού  θά χτίσῃ ἓναν καλλίτερο πλανήτη!

Εὖγε στόν Λουκᾶ!

Φιλονόη.

Εὐχαριστῶ τόν ἀγαπητό Γεώργιο Παυλᾶκο πού μοιράστηκε μαζί μου αὐτό τό ὑπέροχο ταινιάκι.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply