Τί εἴπαμε πὼς φέρνει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή;

Τί εἴπαμε πὼς φέρνει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή;

Ποιά κλιματική ἀλλαγή; Μήπως αὐτὴ ποὺ θὰ μᾶς φέρῃ ξηρασίες; Ἑρημοποιήσεις; Θανάτους ἀπὸ ἀπουσία ποσίμου ὕδατος; Τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ποὺ θὰ γίνῃ μόνον γιὰ τὸ νερό; 

Ὠραῖο τὸ σκηνικό; 

Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς μᾶς ἔχουν διαλύσει τὸ νευρικό μας σύστημα μὲ τὶς κινδυνολογίες τους. (Προσωπικῶς, ἔχω ἀντιμετωπίσει ἤδη πολλοὺς ἐκπροσώπους τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος ποὺ ἀρνοῦνται νὰἀναγνώσουν τὰ στοιχειώδη. Παραμένουν στὰ ὅσα τοὺς εἶπαν!! Κατὰ τὰ ἄλλα ἐπιστήμονες!)

Μεταφέρω ἀπὸ Ἀδαλῆς


Χείμαροι κατάπιαν τα πάντα στο πέρασμά τους στη ΝΔ Κίνα

Συγκλονιστικές εικόνες από την διάσωση ανθρώπων στην επαρχία Γιαζιγιάνγκ της Ν.Δ. Κίνας, που πλήγηκε από μεγάλη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να καταστραφούν δεκάδες χωριά σε όλη την περιοχή. Οι χείμαροι που δημιουργήθηκαν στην κυριολεξία κατάπιαν ότι υπήρχε. 

Νὰ σᾶς πῶ μήπως ἐγώ τί συμβαίνει; Μὴν μὲ πιστέψετε, ἀλλὰ κρατῆστε τὴν πληροφορία. Ἴσως νὰ σᾶς φανῇ χρήσιμη. 

Ἡ Γῆ μας (μὲ κεφαλαῖο διότι δηλώνει τόπο) εἶναι ἕνας «μηχανισμός». Ἔχει ἐπάνω της, μέσα της, γύρω της τά πάντα. Δὲν ἔχει κανέναν λόγο ἀπὸ μόνος του ἕνας «μηχανισμὸς» νὰ λειτουργῇ  μὲ τέτοιον τρόπο, ὡςτε νὰ καταστρέψῃ τοὺς κατοίκους του. 

Γιατί ὅμως τόσες καταστροφές; Καὶ μάλλιστα καταστροφὲς ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ξηρασίες, ἑρημοποιήσεις καὶ δίψες; Γιατί «ἐπέλεξε» αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς νὰ ἀντιδράσῃ ἔτσι κι ὄχι διαφορετικῶς; 

Τὰ περὶ μολύνσεως τοῦ πλανήτου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, εἶναι ἐπίσης ἕνας μεγάλος μύθος. Τὸ ὀξυγόνο παραμένει πάντα στὰ ἴδια ποσοστά στὴν ἀτμόσφαιρα, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀνθρωπίνου δράσεως. Αὐτὸ ἀπὸ μόνον του μᾶς δίδει τὴν πληροφορία πὼς ὁ «μηχανισμός» ἐργάζεται θαυμάσια.  Διότι ἐὰν δὲν ἐργαζόταν θαυμάσια, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ χάναμε θὰ ἦταν τὸ ὀξυγόνο. 

Συνεπῶς, οἱ πληθυσμοί, (ὅσο ἀδαεῖς, ἀμόρφωτοι καὶ καταστροφικοί ἐὰν εἶναι κάποιες φορές) δὲν εὐθύνονται διόλου γιὰ τὰ ὅσα βλέπουμε γύρω μας. Τότε τί; 

Ἐπεὶ δή ὅμως εἶμαι καλὸς ἄνθρωπος, κι ἐπεὶ δή γνωρίζω ἀρκετὰ καλὰ ἱστορία, κι ἐπεὶ δή ἀντιλαμβάνομαι τὴν ὕβρι ποὺ διαπράττουν κάποιοι εἰς βᾶρος κάποιων ἄλλων, θεωρῶ πὼς ὅλος αὐτὸς ὀ «μηχανισμός» τέθηκε σὲ λειτουργία καταστροφῆς μόνον γιὰ νὰ καθάρῃ τὴν ὕβρι. Τρελλό; Ἴσως… Ἀλλὰ ἴσως καὶ ὄχι…

Ἐὰν ὅμως ἔχω δίκαιον, ἐὰν ὁ «μηχανισμὸς» λειτουργῇ μόνον γιὰ νὰ «ὑπηρετῇ» τὸν φυσικὸν τρόπον ζεῖν κι ὄχι τὸν παρὰ φύσιν βιασμόν ποὺ ἀναγκαζόμαστε ὅλοι μας νὰ ὑποστοῦμε, τότε ἔχουμε ἐμπρός μας μεγάλα γλέντια!!! Δὲν συζητᾶμε γιὰ μερικὲς ζημιὲς ποὺ θὰ ὑποστοῦν κάποιοι, κάποτε, κάπου… Συζητᾶμε γιὰ ἀνατροπὴ κάθε γνωστοῦ μας δεδομένου. Καὶ φυσικά, μέσα στὴν συζήτησι ποὺ ἀνοίξαμε, θὰ πρέπῃ νὰ τεθῇ καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους…. Μὲ πρώτους καὶ κυριοτέρους φυσικὰ ὑποψηφίους πρὸς ἐξαφάνισιν κάτι ἀρχί-ὑβριστές!!!

Μήπως λοιπὸν γιὰ ἐτοῦτο φτιάχνουν τὰ τόσα καταφύγια; Μήπως γιὰ ἐτοῦτο σκάβουν λαγούμια τὰ τρωκτικά;  Μήπως ἀπὸ τὸν φόβο τους ἔχουν ἀρχίσει καὶ τρέχουν, ἐν ᾦ γνωρίζουν πὼς δὲν θὰ καταφέρουν τίποτα; (Μήπως κι ὁ φὸν Δημητράκης ἔχει ξεκινήσει γιὰ νὰ χωθῇ σὲ ἕνα τέτοιο ἀπὸ τώρα;) 

Ἐὰν λοιπὸν ἔχω δίκαιον, τότε ἴσως θὰ πρέπῃ νὰ ἐξετάσουμε καὶ τὸ δεύτερο μέρος τῶν σκέψεών μου. Κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς ἐὰν ἐξαφανιστοῦν οἱ ὑβριστές, ὁ «μηχανισμός»-πλανήτης θὰ ἔχῃ καθαρθῇ.  Δὲν θὰ πρέπῃ νὰ περάσουμε ἀπὸ τόσες ταλαιπωρίες. (Ξέρετε ἴσως τί ἐννοῶ. Σπήλαια, βουνά, λαγκάδια, πεῖνες, κρυᾶδες, κᾶψες… Μὲ ἄλλα λόγια, καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ φτοῦ κι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ ὅσους ἐπιβιώσουν.) Θὰ «ἡσυχάσουν»  τὰ πάντα. 

Ἐὰν λοιπὸν ἔχω δίκαιον, ἐὰν εἴπαμε (γιὰ τοὺς βιαστικούς), τότε ἴσως νὰ ἀρκῇ νὰ ἐπικεντρωθοῦμε μόνον στὴν κάθαρσι τοῦ πλανήτου καὶ στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ δικαίου ἐπὶ Γῆς. Δύσκολο; Ὄχι τόσο ὅσο τὸ ἄλλο σενάριον!!! Τοὐλάχιστον μὲ τὸ δεύτερον σενάριον, τῶν δικαίων καὶ ἠθικῶν, ἐὰν δὲν ἀποφύγουμε τὴν καταστροφή, θὰ ζήσουμε τὰ λιγοστὰ μας χρόνια εὐτυχεῖς.

Φιλονόη.

(Visited 31 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τί εἴπαμε πὼς φέρνει ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή;

  1. Η ΓΗ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ-ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ.ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ. ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ.
    Η ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΟΗΜΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
    ΕΡΡΩΣΘΕ.

Leave a Reply