Περί συνειδήσεως!

Περί συνειδήσεως!Διαβάζω  στό newsbeast ὃτι 114 βο(υ)λευτές μας, ἒπραξαν τό αὐτονόητον καί ὑπέγραψαν ἐπιστολή-αἲτημα, πρός ἐπανέκδοσιν τοῦ τόμου πού τεκμηριώνει μέ ἀποδείξεις, τήν Γενοκτονία τῶν 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου!

Τό αἲτημα παρεδόθη στόν κο Πετσάλνικο, ἀπό τόν γραμματέα πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ν.Δ. καί βο(υ)λευτῆ Λαρίσσης, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ἡ ἒκδοσις, πού ἒχει ἐξαντληθεῖ πρό καιροῦ, ἐκδίδεται ἀπό τό «Ἳδρυμα τῆς Βουλῆς γιά τόν Κοινοβουλευτισμό καί τήν Δημοκρατία» (Ἐδῶ πολλά !!!!!!)

Ἐρωτήματα:

1ον. Γιατί πρέπει νά εἶναι μόνον 114 οἱ ὑπογράφοντες κι ὂχι 300;;;; Οἱ λοιποί δέν ἀναγνωρίζουν τήν γενοκτονία; Κι ἐὰν δέν τήν ἀναγνωρίζουν, τότε τί δουλειά ἒχουν στό Ἑλληνικό κοινοβούλιο; Μήπως γιά νά ἀφανίσουν καί τά ὑπολείματα μνήμης πού ἒχουν οἱ Ἓλληνες;

2ον. Γιατί ἓνα τέτοιο ἒργο δέν ἐπανεκδίδεται αὐτομάτως πρίν φθάσει στήν ἐξάντλησι; Μήπως γιατί κάποιοι χέστηκαν;

3ον. Ἓνα τέτοιο ἒργο θά πρέπει νά μοιραστῇ (ὃπως σωστά αἰτοῦνται οἱ ὑπογράφοντες) σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς, σέ κάθε σχολεῖο, σέ κάθε πρεσβεία, σέ κάθε δημόσιο ἢ ἰδιωτικό Πανεπιστήμιο, σέ κάθε κυβέρνησι… Γιατί πρέπει νά γίνῃ κατ’ ἐξαίρεσιν αἲτημα ἀπό ΜΟΛΙΣ 114 βουλευτές καί δέν ΣΥΝΕΒΗ ἠδη ΑΥΤΟΜΑΤΑ ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ ἱδρύματος καί τούς περαστικούς ἢ μονίμους βο(υ)λευτές μας;

Ἀναμένω διαφώτισι…..

Φιλονόη.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply