Ὂχι κύριε Μαγκριώτη μας…


Ὂχι κύριε Μαγκριώτη μας...Στό ΒΗΜΑ διάβασα πρό ὁλίγου πώς ὁ κύριος Μαγκριώτης μας, ἑτοιμάζεται νά προβῇ σέ διάλογο κι
ἐπαναδιαπραγμάτευσι τῶν τιμῶν τῶν διοδίων μέ στόχο τήν μείωσι τους!

Ἐκπληκτική ἰδέα!!

Μᾶς λέει ἐπίσης ὁ κύριος Μαγκρίωτης πώς, βάσει  τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἀρχῆς Προστασίς Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, εἶναι νόμιμον νὰ δίδονται τά στοιχεῖα ἀλλά καί οἱ φωτογραφίες τῶν ὀχημάτων, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα!

Τέλος, ξεκαθαρίζει πώς τά διόδια εἶναι ἒσοδα τῶν κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν καί πώς δέν θά ἀναλάβῃ τό Δημόσιο τόν ῥόλο τοῦ εἰσπράκτορος!! Οὖτε θέλουν, λέει, οὖτε μποροῦν νά τό κάνουν!!! (Δέν τό ξέραμε… Τώρα θά τό μάθουμε!!)

Μᾶς καθησύχασε τώρα καί θά κοιμόμαστε ἣσυχοι!!

Ἐδῶ λοιπόν, μέ ἀφορμή μία χθεσινή διαδικτυακή συζήτησι, θά μεταφέρω τά σχόλια τῆς καλῆς μου φίλης Ἑλένης καί θά περιμένω τίς τοποθετήσεις τοῦ κυρίου Μαγκριώτου… (Ἐάν φυσικά ἒλθουν κάποτε!)

Τό θέμα τῆς χθεσινῆς διαδικτυακῆς συζητήσεως ἢταν τό ἐὰν τά διόδια πρέπει νά πληρώνονται ἢ ὂχι! Μάλλιστα κάποιοι κύριοι (ὑπέρ ἂνω χρημάτων, κομματικῶν μηχανισμῶν καί γλυψίματος) εἰρωνεύονταν μέ πράγματι μοναδικό καί χαρισματικό τρόπο, ὃλους αὐτούς τούς “μπαταξῆδες”, “τζαμπατζῆδες” καί γενικότερα κοπανατζῆδες!!!

Ἡ Ἑλένη, μή παροῦσα στήν συζήτησι, ὃταν τήν πληροφορήθηκε ἀπήντησε τά κάτωθι:

Ἂ ! κατάλαβα ! μαλακίζονται !
Γιατί κανένας τους δέν λέει ὄτι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ! ἐκχωρώντας οὐσιαστικά τούς ἢδη χρυσοπληρωμένους δρόμους στούς ἰδιῶτες !
Ἐπίσης κανένας δέν ἀναφέρει ὄτι πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας… ΦΠΑ γιά τήν ἀγορά αὐτοκινήτου, τεκμήριο ἒτσι καί πάρουμε ἕνα ἀσφαλέστερο καί μεγαλύτερο ἀμάξι … τέλη ταξινόμησης… σύν τό κεραταλίκι τοῦ φόρου 1.20 € /λίτρο βενζίνης !
Ἐπίσης κανείς ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ δέν ἀναφέρει τό γεγονός ὅτι :
1. Δέν σοῦ δίδεται ἡ δυνατότητα ἀναστροφῆς στά διόδια ποῦ εἶναι ἐντελῶς παράνομο (θά πρέπει νά τά διασχίσεις … νά τά ξαναματαπληρώσεις γιά νά περάσεις) ἢ νά κάνεις τροχαῖα παράβασι !… ἐάν … μπορεῖς !
2. Δέν ἔχουν δημιουργηθεῖ οἱ παράδρομοι τούς ὁποίους ΟΦΕΙΛΟΥΝ νά ἔχουν ἒτοιμους !!! προτοῦ ἐφαρμόσουν τά διόδια !
Αὐτά τά γαμησιάτικα … δέν τούς περνοῦν ἀπό τό μυαλό … φυσικά ! ….γιατί δέν τούς βολεύουν !
Τέλος ἐπειδή ΕΓΩ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ … θέλω νά μοῦ ὑποδείξουν ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΕΙ !
Βλέπουν πολύ εὒκολα τήν παρανομία στούς διαμαρτυρόμενους … ἀλλά ὄχι στόν νταβατζῆ !!! καλά τό πᾶνε !! τὂχουν !

Τά συμπεράσματα δικά σας!

Καί φυσικά ἀναμένουμε μέ ἀγωνία θά ἒλεγα, τήν τοποθέτησι τοῦ κυρίου Μαγκρίωτου στά ἂνωθι… Ἐὰν φυσικά ὑπάρχῃ….

Φιλονόη

Σχετικά θέματα:

Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων

Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στὸ προηγούμενον μου ἄρθρο

Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

Ὁ Σουφλιᾶς ἀπαντᾶ στὸν Μαγκριώτη.

Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ  «συστράτευσις πολιτῶν»

Ξαφνικὰ τὸ «δὲν πληρώνω» ἀπέκτησε Ἑλληνικὲς Σημαῖες.

Ἐπιτροπές πολιτῶν γιὰ τὰ διόδια; Μᾶς δουλεύετε;

Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὄργάνωσις; Παρακαλῶ;

Ὁ φασίστας, ἡ Ἑλληνική Σημαία καὶ τὰ «νεοαπελευθερωτικά» κινήματα.

Γιατί  λέω «ὄχι» στὸ  «δὲν πληρώνω».


(Visited 10 times, 1 visits today)




Leave a Reply