Ἀλέξανδρος!

Κάποιος άναγνώστης τοῦ ἱστολογίου μοῦ γνωστοποίησε ὃτι τό τραγούδι πού ἀκούστηκε κατά τήν ἂφιξι τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, στήν τελετή ἐγκαινίων τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Πανεπιστημιάδος, δέν ἦταν τό “θά ‘λθης σάν ἀστραπή” ἀλλά τό “Ἀλέξανδρος”!

Λόγῳ τῆς ἀδυναμίας μου πρός ὣρας νά τό ἐλέγξω, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν ἦταν ἢ ὂχι… Ἂς τό ἀπολαύσουμε σέ δύο ἐκδοχές! (Μίαν κλασσική καί μία πίο …τοπική)! Ἐμείς τοὐλάχιστον τό ἀντιλαμβανόμαστε… Ὂχι σάν κάποιους ἂλλους…

Φιλονόη


(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply