ΚΚΕ καί πατριωτισμός;

Ἒλαβα πρό ὁλίγου ἀπό τόν φίλο Γιῶργο τό παρακάτω κείμενο μέ τό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα:  Εἶναι αὐθεντικό;

Καί τίτλο:

Πατριωτισμός;

Συμπληρώνω τά ἐρωτήματα:

Εἶναι ἀλήθεια;

Φιλονόη (μετά βαθυτάτης θλίψεως!)

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply