Καληνύχτα σας!

Στό defencenet διαβάζουμε σήμερα πώς 1225 φορές, μέσα στό 2010 σηκώσαμε λευκή σημαία!

Τί ννοε στολόγος;

ννοε πώς 1225 φορές πεχώρησε Πολεμική μας εροπορία μπρός στίς τουρκικές προκλήσεις!

1225 φορές πολιτική μας γεσία (διότι ατή ρίζει τό άν θά δέν θά δράσ Πολεμική εροπορία) πέλεξε νά δείξ τά ντα της στήν τουρκική πρόκλησι!

1225 φορές πολιτική μας γεσία μέσα στό 2010 πέλεξε νά φήσ τήν λλάδα καί τούς λληνες νυπεράσπιστους μπρός στίς χαλίνωτες ρέξεις τς γείτονος!

1225 φορές ποστήκαμε ΠΡΟΔΟΣΙΑ καί ΔΟΣΙΛΟΓΙΣΜΟ!

1225 φορές κάποιοι βαλαν τήν πογραφή τους στόν φανισμό το θνους!

1225 φορές μς πέδειξαν ο κυβερνντες μας, πώς λθαν γιά νά καταστρέψουν, νά φανίσουν καί νά ποτελειώσουν!

άν θυμηθ κι ατό:

Καταλήγω σέ ναν μόνον συμπέρασμα:

Εσαστε δ μέ ντολές νά ΑΦΑΝΙΣΕΤΕ τήν λλάδα πό τούς χρτες!

Γαλάζιοι, πράσινοι, όζ, πορτοκαλί,  κόκκινοι καί πολύχρωμοι! ΟΛΟΙ!!

Εσαστε δ γιατί, κατ’ σς βέβαια, πρέπει νά “μειωθ θνική κυριαρχία, νά περιοριστον ο λευθερίες καί νά περικοπον τά δικαιώματα!

Εσαστε δ γιατί σς πέλεξαν κάποιοι ς τούς πλέον καταλλήλους γιά νά «κλείσετε» τίς δουλειές γρήγορα καί μεθοδικά!

Εσαστε δ γιατί πληρωθήκατε πό τά φεντικά σας γιά νά λοκληρώσετε τίς μπίζνες σας!

Εσαστε δ γιά νά λοκληρώσετε τό ργο τς καταληστεύσεως νός λαο!

Εσαστε δ γιά ν πείσετε τόν λληνα πώς πρέπει νά εναι πάντα σκλβος!

Εσαστε δ γιατί πρέπει νά πείσετε τόν λληνα πώς εναι νίκανος, χρηστος, ατσιστής, τεμπέλης, βολεψάκιας κι χθος ρούρης!

Εσαστε δ γιά νά φαιρέσετε τό μοναδικό δικαίωμα πού πιθυμοσε νά διατηρ λληνικός λαός! Τό δικαίωμά του «περασπίζειν λευθερίαν»!

Πόσο θλιοι εστε! Πόσο θλιβεροί! Πόσο μικροί καί νύπαρκτοι!

1225 πογραφές σας….

1225 προδοσίες σας….

1225 πιβεβαιώσεις μας!

Καληνύχτα σας λοιπόν «κύριοι»!  Κι ς λάμπ ξω λιος μας!

Καληνύχτα σας!  Κι ς χουμε μπρός μας μία τόσο φωτεινή μέρα!

 

Τίς δουλειές σως νά πιστεύετε πώς τίς τελείωνετε…..

σως μάλλιστα νά πιστεύετε πώς τελειώνετε κι μς….

σως, κόμη χειρότερα, νά πιστεύετε πώς που καί ν εναι θά λάβετε τά εσημα πό τά φεντικά σας, γιατί σχεδόν λα, κατ’ σς φυσικά, λοκληρώνονται….

Καλά κάνετε!

τσι σς πρέπει!

Πρέπει  νὰ αἰσθάνεστε  ἱκανοποιημένοι καὶ νικητές!

Καληνύχτα σας λοιπόν!

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Τά πράγματα σέ τοτον τόν τόπο, δέν ταν ποτέ πως φαίνονταν…..

Κάποτε, στόν Μαραθώνα, πρός πίρρωσι τν θηναίων καί Θεσπιέων πολεμιστν, κατά τίς καταγραφές, μφανίστηκε Θησεύς!

γώ κύριοι δέν πιστεύω σέ φαντάσματα καί σέ φάσματα!

γώ πιστεύω στόν λληνα!

Τόσους αἰῶνες πασχίζετε μέ κάθε τρόπο νά τόν ξαφανίσετε λλά σέ πεσμα τν γεγονότων κόμη πάρχει!

Δέν σς νησυχε ατό; Κακῶς! Θὰ ἒπρεπε…..


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply