Λίγες σκέψεις γιὰ τὴν …σπίθα τοῦ Μίκη.


Ἐπιστολὴ ἑνὸς ἀνεξαρτήτου πολίτου πρὸς τὸν Μίκη.

Διαβάζω δ καί λίγες μέρες τίς μύριες σκέψεις πολλν, πωνύμων κινωνύμων, γύρω πό τν κίνησι πολιτν πο ξεκίνησε Μίκης Θεοδωράκης.

Εμαι θυμωμένη. Πολύ θυμωμένη. Καί μέ ατά πο διαβάζω κα μέ ατά ποασθάνομαι πώς κρύβονται πίσω πό ατά πο διαβάζω.

Θά ξεκινήσω θέτοντας μερικές ρωτήσεις στος ρνητές κα κατακριτές τς νέας ατς προσπαθείας.

Κυρίες καί κύριοι. δ κα ρκετά χρόνια, ποδομεται εἰς τόν τόπο μας κάθε οκοδόμημα θικς, θνικς συνειδήσεως, θνικς ταυτότητος κα παιδείας.δώ καί δεκαετίες, γκρινιάζουμε κα γωνιομε γι σα θ πρεπε νά συμβαίνουν κα δν συμβαίνουν. δ κα χρόνια διαπιστώνουμε πώς Πατρίς διαλύεται πό μίαν μάδα ιζοσπαστικν-προοδευτικνριστεριζόντων καὶ ἀνθελλήνων. Μς φαγε ὡς ἒθνος τό σκότος καί προδοσία.

Κυρίες καί κύριοι. Δν μφισβητ οτε τίς γωνίες σας οτε τος προβληματισμούς σας. Εναι φυσικόν πακόλουθον δυσπιστία ςποτέλεσμα τόσης κυβερνητικς διαφορίας κα ναλγησίας.

μως, εστε πλέον το δέοντος καχύποπτοι κα προκατειλημμένοι. Σαφς καί χουμε δε πειρες προδοσίες. Σαφς κα χουμε διαπιστώσει δεκδεςποθέσεων  κακοδιαχειρίσεως. Σαφς κα ναγνωρίζουμε πό κοινο, οστοιχειωδς σκεπτόμενοι, πώς λο τοτο τό σάπιο οκοδόμημα πο ρίζει τν τόπο κα τος νθρώπους του, θέλει γκρέμισμα κι ναδόμησι. μως, πς θ μποροσε νά γίν τοτο; Μ εχολόγια; Μέ λπίδες; Μ ποθέσεις;

Γνωρίζω δη πολλές κινήσεις πολιτν, δημιουργημένες πό πρόσωπα πο χουν γανακτήσει, χουν σιχαθε, χουν πογοητευθε. Νέοι νθρωποι,γνωστοι στούς πολλούς, μέ θέλησι γιά δουλειά κα νειρα. Δεκδες δεν στά μυαλά τους θ μποροσαν πράγματι νά δημιουργήσουν τν ποδομή γι μίαν δραστική λλαγή στήν χώρα. δυνατον μως ν προωθήσουν μέ ταχύτητα τίς δέες τους κα τς δράσεις τους. χι γιατ δν θέλουν λλά γιατί δν μπορον. Εναι τσι δομημένα τ διάφορα μέτρα καταστολς τςνθρωπίνου δράσεως, σ θνικόν κα παγκόσμιον πίπεδον, πο ο γιες προσπάθειες καταλήγουν νά περιθωριοποιονται σχεδόν ν τ γενέσει τους. Γι ν γκρεμιστ ν περπηδηθ τ τεχος πο χωρίζει τό χω πό τθέλω, χρειάζονται γνες, σως πολυετείς καὶ πολύ φοβοῦμαι, αἱματοβαμμένοι. Ὃταν κι ἐὰν καταφέρουμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τοὺς δυνάστες μας, πολύ πιθανόν νὰ εἶναι ἀργὰ.

Δὲν προσπαθῶ νὰ ἀπογοητεύσω κόσμο καὶ νὰ καταργήσω ἐλπίδες.  Προσπαθῶ νὰ εἶμαι ἀντικειμενική καὶ εἰλικρινής.

Ἒχουμε ὡς φυλή χτυπηθεῖ μὲ κάθε δυνατόν τρόπο. Τώρα τελευταῖα ἂρχισαν νὰ «ξυπνοῦν» ὃλοι. Δεξιοί, ἀριστεροί, κεντρῶοι, περιθωριακοί, ἀναρχικοί… Ὃλοι… Ξέρετε τὶ πιστεύω; Ὃλοι τραβοῦν, μὲ κάθε δυνατόν τρόπο, νὰ πάρουν κομμάτια ἀπό μίαν πίτα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει. Ὃλοι. Καλοί καὶ κακοί. Οἱ παραδοσιακοί κομματικοί μηχανισμοί «ἀγωνιοῦν» γιὰ τοὺς πελᾶτες ποὺ χάνουν. Οἱ νέοι κομματικοί μηχανισμοί πασχίζουν μὲ ὃλους τοὺς θεμιτούς κι ἀθεμίτους τρόπους, νὰ «τσιμπήσουν» τμήματα ἀπό τοὺς πρὸς κατάργησιν παλαιοκομματικούς. Ἐν ὁλίγοις; «Κλείνουν» τὰ μαγαζάκια τους καὶ ἀρνοῦνται νὰ παραδεχθοῦν τὴν ἧττα τοῦ συστήματος ποὺ τόσες δεκαετίες ὑπηρέτησαν (ὂχι ἂνευ ὀφελήματος). Χάνουν τὴν κουτάλα μέσα ἀπό τὰ χέρια τους καὶ τρέμουν. Ἀναζητοῦν νέους τρόπους ἐλέγχου τῆς «μάζας»… Διότι γιὰ ἐτοῦτο τὸ μισάνθρωπο οἰκοδόμημα παραμένουμε «μάζα»…..

Ἂνθρωποι ὃμως ποὺ ὁραματίζονται καὶ σκέπτονται στοιχειωδῶς παλεύουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια γιὰ νὰ μείνουν ἀνένταχτοι καὶ καθαροί προκειμένου νὰ  δώσουν τὴν εὐκαιρία στὸν τόπο νὰ ἀναδομηθῇ.  Παλεύουν μὲ ὃσα μέσα διαθέτουν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, πρωτίστως οἱ ἲδιοι κι  ἐν συνεχείᾳ οἱ ἰδέες τους. Ὃσο ὁ «γίγας» τοῦ μισελληνισμοῦ πλανᾶται ἐπί τοῦ πλανήτου, οἱ δρόμοι τους γίνονται δύσβατοι καὶ ἀκραίως κοπιαστικοί. Ἐάν εἶστε ἀπό αὐτούς ποὺ πράγματι θέλουν τὸ καλλίτερο αὒριο γιὰ ὃλους μας, καιρός νὰ σκεφθοῦμε «θετικά».  Καιρός νὰ πάψουμε τοὺς φθόνους καὶ τὶς καχυποψίες καὶ νὰ ξεκινήσουμε, μὲ ὃσα μέσα διαθέτουμε πρὸς ὣρας. Λίγα ἢ πολλά, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται. Δὲν γνωρίζω πόσες εὐκαιρίες θὰ ἒχουμε ἀκόμη.

Δὲν σᾶς ἀρέσει ὁ Μίκης; Πολύ πιθανόν. Ἲσως νὰ ἒκανε πάρα πολλά, ἂσχετα μεταξύ τους. Ἲσως καὶ νὰ μὴν σᾶς ἐκφράζῃ καμμία θέσις του. Ἲσως νὰ τὸν ὑποπτεύεστε!! Ἲσως νὰ πιστεύετε πὼς εἶναι καθοδηγούμενος ἢ χειραγωγούμενος… Δὲν πειράζει. Δὲν εἶναι ὁ Μίκης ὑπεύθυνος γιὰ ὃλα τὰ κακὰ ποὺ μᾶς συμβαίνουν. Ἂς τοῦ ἀναγνωρίσουμε τὸ δικαίωμα τοῦ ἀγωνιεὶν τοὐλάχιστον.  Σὲ τελικήν ἀνάλυσι, πόσοι εἶναι αὐτοί ποὺ ἐν ᾦ γνωρίζουν ὁμιλοῦν; Πόσοι; Λιγοστοί, περιθωριοποιημένοι καὶ πολλές φορές φιμωμένοι. Ἂς «κρατήσουμε» τὸν Μίκη μαζύ μας κι ὂχι ἀπέναντι μας. Ὃλοι ἒχουμε δικαίωμα καὶ ὑποχρέωσι στὴν διάσωσι τῆς Πατρῖδος μας. Γιατὶ τὸ ἀφαιροῦμε ἀπό τὸν Μίκη;

Ἀλλά ἂς ἐξετάσουμε καὶ τὴν περίπτωσι ποὺ πράγματι, ὡς γέρων ποὺ εἶναι, ἒπεσε θῦμα καπηλευτῶν συνειδήσεων. Πιστεύετε πώς κάτι τέτοιο δὲν θὰ γίνῃ ἀντιληπτόν; Πιστεύετε πώς δὲν θὰ ξεκαθαρίσῃ ταχέως «ἡ ἣρα ἀπό τὸ στάρι»; Πιστεύετε πώς θὰ «ἐπιτραπῇ» στὸν ὁποιονδήποτε νὰ «χρησιμοποιήσῃ» τὴν δική μας ἀφύπνισι;

Τέλος, ἂς ἐξετάσουμε τὴν ἀκραῖαν περίπτωσιν τῆς συνειδητῆς προσπαθείας χειραγωγήσεως τοῦ ἀφυπνισμένου Ἓλληνος. Τὶ φοβᾶστε; Τὸ καπέλωμα; Μὰ πῶς εἶναι δυνατόν; Φοβᾶται κάποιος ὃταν αἰσθάνεται πώς οἱ θέσεις του εἶναι σαθρές. Εἶναι οἱ δικές σας θέσεις σαθρές; Εἶναι καθοδηγούμενες; Εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ; Ἐὰν ὂχι, μὲ ὃλο τὸ θᾶρρος τῆς γνώμης σας καὶ ὃλην τὴν πίστη στὰ ἰδεώδη σας, ἁπλῶστε χείραν βοηθείας καὶ συνεργασίας στὸν Μίκη. Εἰλικρινῶς πλέον πιστεύω πώς οὐδείς ἐξ ὃσων προσπαθοῦν νὰ «ἁρπάξουν τμήματα» τῶν ΠΟΛΙΤΩΝ ποὺ συνειδητοποιοῦν τὴν δύναμι τους, θὰ ἐπιτύχῃ κάτι σπουδαῖον. Ἀπό ὃποιαν πλευρά κι ἐὰν προέρχονται. Τὰ, γιὰ τόσους αἰῶνες, ναρκωμένα ἒνστικτά μας, ἐνεργοποιοῦνται. Καὶ αὐτὰ δὲν δαμάζονται. Ὃσοι πράγματι θέλουν, θὰ βροῦν δρόμους καὶ τρόπους. Ὂσοι ἐποφθαλμιοῦν δολίως ἁπλῶς θὰ χαθοῦν.. Ἒφασε ἡ στιγμή  τῆς ὁλικῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ἀπανταχοῦ Ἑλλήνων. Πιστεύετε πὼς δύναται νὰ ὑπάρξῃ ἱκανή δύναμις γιὰ νὰ τιθασεύσῃ ἐτούτην τὴν ὁρμήν;

Φιλονόη.


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply