Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.


Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.Ξεκινῶ κύριε Μαγκριώτη μας μέ τήν ἀπάντησι τῆς Ἑλένης, διότι ἦταν ἐκείνη πού τοποθετήθηκε μέ συγκεκριμένες ἐρωτήσεις.(Ἐδῶ ἡ
ἀπάντησις τοῦ κου Μαγκριώτου καί τό ὂχι κύριε Μαγκριώτη μας...)

πρός τόν διαχειριστή τοῦ γραφεῖου τοῦ κ. ὑπουργοῦ :  

Ἐπί τῆς οὐσίας ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΔΟΘΗΚΕ !
Τἀ ἐρωτήματα ποῦ ἔχουν τεθεῖ ἐξακολουθοῦν καί ὑφίστανται ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ !!
Ἀντιπαρέρχομαι τήν σχετλιαστική διάθεσι τοῦ ᾶπαντῶντος … κλασσική ἀπάντησι/συμπεριφορά τῶν ἑκάστοτε κρατοῦντων… δέν φταῖμε ἐμεῖς … οἱ προηγούμενοι τό ἒκαναν! Φοβοῦμαι πῶς ἂν άναλωθῶ τούτη τήν στιγμή σέ ἀνάλυσι τῆς ἀπαντήσεως λέξι πρός λέξι … θά τελειώσουμε ἲσως σέ καμμιά Ὀλυμπιάδα…. τό ἀφήνω λοιπόν πρός ὧρας …. καί πᾶμε λοιπόν -στήν κατά τήν ταπεινή μου γνώμη ΟΥΣΙΑ -.
Ξαναθέτω λοιπόν τά ἐρωτήματα :
1. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ; σέ ποιούς δρόμους ἔχουν πάει οἱ φόροι τόσων καί τόσων ἀνθρώπων ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ; ἀπό  Φ.Π.Α. τέλη ταξινόμησης, φόρο/λίτρο βενζίνης… ΚΤΕΟ… ἀσφαλιστήρια συμβόλαια …;κ.ο.κ.
2. Πῶς ὑποτίθεται ὅτι θά ἒχουμε μία ἀνταγωνιστική οἰκονομία ΟΤΑΝ ἀκόμη καί γιά τά στοιχειώδη τοῦ πρωτογενοῦς τομέα -ὅσα τοὐλάχιστον ἐξακολουθοῦν καί παράγονται στήν χώρα μας -ὅταν ἐπιβαρύνονται μέ τόσο ὑψηλό κόστος μεταφορᾶς (κόστος καυσίμων +κόστος διοδίων). Πῶς ὑποτίθεται ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΥΤΟ θά μεταφερθοῦν ἐμπορεύματα καί ὑπηρεσίες ;
3. Ἐάν κάποιος θέλει νά αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ἐπιχειρηματίας τότε ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ προχωρεῖ στήν ἐπένδυση στήν ὁποῖα θέλει νά ἐπενδύσει. Ὅταν παραλαμβάνει ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ καί ἁπλᾶ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ … τότε λέγεται στήν καλυτέρα τῶν περιπτώσεων ΤΡΩΚΤΙΚΟ (μέ λίαν κόσμιο προσδιορισμό) ….ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ … στήν καθομιλουμένη. Πληρώσαμε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ τόσα χρόνια … καί ἒρχεται κάποιος καί λέει : γιά αὐτά ποῦ φτιάχθηκαν μέ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ἱδρῶτα τόσα χρόνια τώρα τά παίρνω ἐγώ καί θά πληρώνετε ἀπό πάνω γιά νά τά χρησιμοποιεῖτε !!!! Σέ ποιό μπανανιστάν συμβαίνουν αὐτά ;
4. Ἐξακολουθεῖ καί μένει ἀναπάντητο τό ἐρώτημα τῆς ἀναστροφῆς.
5. Σέ ποιά χώρα τῆς Ε.Ε. ἰσχύουν τά διόδια αὐτοῦ τοῦ ὕψους γιά ἀντίστοιχη ἀπόστασι …. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ καί χωρίς τήν ὓπαρξι παραδρόμων οἱ ὁποῖοι θά πληροῦν τούς κανόνες ἀσφάλειας καί σήμανσης ! καί προτοῦ ἀνθυπομειδιάσετε καί μονολογήσετε : ἐδῶ θά σοῦ πῶ ἐγώ τώρα … θά μᾶς άναφέρετε χώρα στήν ὁποία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ χωρίς τήν καταβολή διοδίων ! Δηλαδή θέλω νά πάω ἀπό τό Ντύσσελντορφ στό Ἀμβοῦργο καί θέλω νά χρησιμοποιήσω τό ὂχημά μου! Ἢ στήν Ἰταλία ἢ στήν Ἰσπανία ! (στίς δύο τελευταῖες χῶρες ὑπάρχουν οἱ ἀντίστοιχοι ἀκριβοί δρόμοι) ΑΛΛΑ … ὑπάρχει καί τό ἀντίστοιχο ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ … Ἐάν θέλεις νά ἐξοικονομήσεις μισή ἢ μία ὧρα … τότε παίρνεις τόν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ταχεῖας κυκλοφορίας … ἐάν ὄχι τότε ἀκολουθεῖς τό ἐθνικό δίκτυο.
6. Καταφέραμε ὡς χώρα μετά ἀπό σχεδόν μία ἑκατονταετία νά τρυπήσουμε βουνά καί παρουσιάζεται ἀπό τούς ἑκάστοτε εἰδήμονες καί ἐπαῒοντες τοὐλάχιστον ὡς τό 9ο θαῦμα τοῦ κόσμου !! Ὑποτιμᾶτε τήν νοημοσύνη μας …. ΚΑΤΑΦΩΡΑ ! λυποῦμαι ποῦ θά σᾶς ξυπνήσω ἀπό τήν φαινάκη σας…. ἀλλά καί ἒχουμε ταξιδέψει … καί ἒχουμε ὁδηγήσει σέ χῶρες τῆς Ε.Ε. καί ἐπίσης γνωρίζουμε νά διαβάζουμε καί νά κατανοοῦμε καί ξένες γλῶσσες ὥστε νά συζητοῦμε ἢ νά ἀνταλάσσουμε ἀπόψεις.
7. Ὁ Φίλιππος …. ξέρετε ὁ πατερούλης τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου …. ἒκανε 3 χρόνια προκειμένου νά ὁλοκληρώσει τήν Ἐγνατία ὁδό ! Στήν συνέχεια τό ἲδιο καί οἱ Ρωμαῖοι ! Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα ἒκανε 30 χρόνια προκειμένου νά ἀποφασίσει …
8. Πρόσφατα ἀνακοινώθηκε ἕνα -μεγαλεπήβολο σχέδιο ζεύξης μέ γέφυρες μεταξύ Θεσσαλονίκης/Κατερίνης -ἐδῶ μόνο θυμῃδία μπορεῖ νά προκληθεῖ ἀπό τίς διάφορες δηλώσεις-. Τό συγκεκριμένο σχέδιο ἔχει ἐκπονηθεῖ καί ἔχει κατατεθεῖ ἀπό τό 1974 καί μάλλιστα μέ ταὐτόχρονη ἀνάπτυξι τοῦ λιμένος Θεσσαλονίκης ΜΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ! Αύτό θά πεῖ ἐπιχειρεῖν !
9. Παρά τό γεγονός ὅτι ἦλθα σέ ἐπαφή μέ διάφορες αὐτοκινητοβιομηχανίες (κυρίως εὐρωπαϊκές) εἶχα ἀπό ὅλες τήν ἲδια ἀρνητική ἀπάντησι ! Ποτέ καί σέ καμμία δέν τέθηκε ἡ ἀπαίτησι ἀπό τήν Ἑλληνική πολιτεία προκειμένου νά διαφοροποιήσουν τίς προδιαγραφές κατασκευῆς τῶν ὀχημάτων τους ὥστε νά ἀνταποκρίνονται στίς ταχύτητες τῶν 120 χλμ. /ὧρα ποῦ ἰσχύει στούς ἑλληνικούς δρόμους . Διερωτῶμαι λοιπόν γιατί στό ἀριστερό ρεῦμα τῆς autobahn στήν Γερμανία μπορῶ -ἂν τό ὑποστηρίζει τό ὄχημά μου καθώς καί ἡ κατάστασι ὀχήματος/ὀδοστρώματος/καιρικῶν συνθηκῶν -νά ὁδηγῶ μέ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ μέ τήν ταχύτητα τῶν 180 -190 χλμ/ὧρα ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ καί ἐδῶ νά ἀποτελεῖ τροχαῖα παράβασι ! Γιά νά μήν ἀναφερθῶ σέ ἀνεκδιήγητες ἐνδείξεις τὼν 50 ἢ ἀκόμη καί 20 χλμ/ὧρα ! Λές καί ὁδηγοῦμε γαϊδούρια ! κάπου στό 1600 Μ.Χ. … μήπως νά πάω στόν βεζύρη ἢ στόν πασᾶ ; 
 

Λυποῦμαι … ἀλλά ἡ ἀπάντησί σας μᾶλλον προορίζεται γιά κάποιο ἀκροατήριο μέ στενά κομματική γραμμή, ὅπου θά εἲχαμε ἐνδεχομένως τά ἀντίστοιχα ξεσπάσματα καί ἰαχές στίς νύξεις περί “προηγουμένων” καί περί κακῆς προηγούμενης κυβέρνησης τῆς Ν.Δ. …. λυποῦμαι …. εἰλικρινῶς λυποῦμαι …. στήν πραγματικότητα ΘΛΙΒΟΜΑΙ !

Ἑλένη

Οὐσιαστικῶς μέ κάλυψε ἡ Ἑλένη στά τεχνικά!

Ἓνα σημεῖον ἒχει μείνει ἀναπάντητον. Τό Νομικόν!

Σύνταγμα τῶν Ἑλλήνων:

ρθρον 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
  2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
  Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
  3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
  **4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

  **5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Πόσο νόμιμον (ἂσε τό ἠθικόν) εἶναι νά παρακωλύεται ἡ ἐλευθέρα διακίνησις καί μετακίνησις; Ποῦ εἶναι ἡ πολιτεία καί οἱ  ἐπεμβάσεις της; Γιατί δέν ἒχει κινηθεῖ αὐτεπάγγελτα κάποιος εἰσαγγελέας;

Ἀναμένουμε μέ ἀγωνία τίς ἀπαντήσεις σου ὑπουργέ μας.

Φιλονόη

Σχετικά

Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στὸ προηγούμενον μου ἄρθρο

Ὄχι κύριε Μαγκριώτη μας.

Ὁ Σουφλιᾶς ἀπαντᾶ στὸν Μαγκριώτη.

Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ  «συστράτευσις πολιτῶν»

Ξαφνικὰ τὸ «δὲν πληρώνω» ἀπέκτησε Ἑλληνικὲς Σημαῖες.

Ἐπιτροπές πολιτῶν γιὰ τὰ διόδια; Μᾶς δουλεύετε;

Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὄργάνωσις; Παρακαλῶ;

Ὁ φασίστας, ἡ Ἑλληνική Σημαία καὶ τὰ «νεοαπελευθερωτικά» κινήματα.

Γιατί  λέω «ὄχι» στὸ  «δὲν πληρώνω».
(Visited 56 times, 1 visits today)
10 thoughts on “Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ….. | αἰέν ἀριστεύειν

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις κλπ κλπ κλπ…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ «συστράτευσις πολιτῶν». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ ἕνα χέρι νίβει τό ἄλλο καὶ τὰ δύο τήν ….τσέπη τους! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὂχι κύριε Μαγκριώτη μας… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στό προηγούμενό μου ἂρθρο! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 7. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ Σουφλιᾶς άπαντᾶ στόν Μαγκριώτη! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 8. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί λέω «ὄχι» στὸ «δὲν πληρώνω». « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 9. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἀδέσμευτον» τὸ «δὲν πληρώνω»; Πλάκα μᾶς κάνεις! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

 10. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Δὲν πληρώνω» ἢ «σπάω καὶ σκοτώνω»; « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply