Τὴν σπάθα σήκωσε καὶ πάλι!

Τὴν σπάθα σήκωσε καὶ πάλι
τοῦ ξένου πᾶρε τὸ κεφάλι
τὸν θάνατό σου καρτερᾶνε…
κτῦπα προτοῦ σὲ φᾶνε…

Ἀδέλφι ἡ καρδιά σου νἆν’ ἀτσάλι
Κᾶνε τὴν καρδιά σου φυλακή.

Ὃ,τι μᾶς κλέψανε…
Καὶ μᾶς ντροπιάσανε…
Ἂν θὲς νὰ τ’  ἀναστήσῃς πάλι….
Σήκωσε σπάθα φονική.

Τὴν λευτεριά σου μὴν τὴν ζητιανεύῃς
Τὸ δίκιο σου μὲ λόγια μὴν γυρεύῃς.
Σήκωσε σπάθα φονική!

Τὴν λευτεριά σου μὴν τὴν ζητιανεύῃς
Τὸ δίκιο σου μὲ λόγια μὴν γυρεύῃς.
Σήκωσε σπάθα φονική!

Τὴν σπάθα σήκωσε καὶ πάλι
τοῦ ξένου πᾶρε τό κεφάλι

τὸν θάνατό σου καρτερᾶνε

κτῦπα προτοῦ σὲ φᾶνε….

(Φιλονόη γιὰ τὴν μεταγραφή)

Ἀπό ἕναν φίλο…

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Τὴν σπάθα σήκωσε καὶ πάλι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θεωρώντας τὴν …«ἀλήθεια μας» ὡς μονόδρομο!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply