Σενάρια………

Θὰ σοῦ ἐκφράσω ἓνα (μᾶλλον παράλογο) σενάριον κύριε πού με διαβάζεις:

Ἂς ὑποθέσουμε πώς ὑπάρχουν ὑδρογονάνθρακες σέ μεγάλην άφθονία. Κι ἂς ὑποθέσουμε πώς κάποιοι τούς «θέλουν» πάρα πολύ! Κι ἂς ὑποθέσουμε πώς μὲ τά μεμέτια δίπλα μας, τά πράγματα «σκοτεινιάζουν» γιά συμφωνίες. (Λέμε τώρα….)

Πάει λοιπόν κάποιος, ἂς τόν ὀνομάσουμε Μανώλη,  στά μεμέτια καί τοὺς τάζει κάτι! (Τί; Αὐτό εἶναι ἂλλου κεφαλαίου ὑπόθεσις!) Στὸ μεταξύ τά μεμέτια ἒχουν στήσει ἐδῶ καί δεκαετίες ἓνα σκηνικό ἀκηρύκτου πολέμου στό Αἰγαῖον. (Αὐτό τό ἒχουν ἒμφυτο ἀπό τότε πού γεννήθηκαν!)

Λέει ὁ Μανώλης λοιπόν στά μεμέτια:

«παιδιά θέλω ὑδρογονάνθρακες. Βᾶλτε ἓνα χεράκι κι ἐγώ θὰ σᾶς δώσω κάτι.» (Εἶναι αὐτό τό κάτι πού θὰ ἐξετάσουμε σὲ ἂλλο σενάριο!)

Εἶχαν λοιπόν τά μεμέτια ἓνα σχέδιο «πιέσεως» (πρό κειμένου νά «καταγραφοῦν» τά «γκρίζα») καί σήκωναν πέντε μὲ ἒξι φορές τήν  ἡμέρα τά παιχνιδάκια τους γιὰ βολτῖτσες στὸ Ἀρχιπέλαγος. Καὶ οὐδείς ἒδινε σημασία στὰ παιχνίδια τους! Ὃμως τούς ἂρεσαν τά ὠραῖα τοῦ Μανώλη καὶ ἒπιασαν νὰ σηκώνουν τά παιχνιδάκια του πέντε ἐπί πέντε φορές τήν  ἡμέρα. Ἒβγαλαν βόλτα (γιὰ  νὰ πάρουν τόν ἀέρα τους) καί κάτι ἂλλα, παιχνίδια ἒως τό Σούνιο, τήν Κέρκυρα καὶ τίς  Κυκλᾶδες… Εἲδαμε καὶ τά σύμβολα τῆς Ἀρτέμιδος νὰ χρωματίζουν τό Ἀρχιπέλαγος! (Λίγο πρός τό κόκκινο ἀλλά πάντα τῆς Ἀρτέμιδος!)

Στὸ μεταξύ ἦλθε καὶ στοὺς «δικούς μας» ὁ Μανώλης.

«Χρωστᾶτε» τούς λέει!

«Ὂχι καλέ», ἀπαντοῦν οἰ «δικοί» μας! «Δὲν χρωστᾶμε περισσότερα ἀπό ὃσα χρωστοῦν κάτι Γερμανίες καὶ κάτι Ἰταλίες καὶ κάτι Ἰσπανίες…»

«Χρωστᾶτε» ξαναλέει ὁ Μανώλης!

«Ἒ, τώρα τρελλούς θὰ μᾶς βγάλῃς; Τί χρωστᾶμε; Ψίχουλα….»

Ἐκεί ὃμως ὁ Μανώλης: «χρωστᾶτε»!

«Λίγα» ξαναλένε οἱ «δικοί» μας….

«Πολλά» λέει ὁ Μανώλης!

«Ἐν τάξει Μανώλη μας, τί νά κάνουμε… Χρωστᾶμε! Ἀλλά ἒχουμε καὶ τό Ἀρχιπέλαγος καὶ θὰ ξεχρεώσουμε! Θὰ σᾶς δώσουμε ὃσα χρωστᾶμε καὶ θὰ μᾶς μείνει καὶ μπόλικος παρᾶς γιὰ νὰ ἀναδομήσουμε κάπως τήν Ψωροκώσταινα!» λένε οἱ «δικοί μας».

«Τς»  λέει ὁ Μανώλης. «Ὂχι ἀναδόμησις τῆς Ψωροκώσταινας! Ἀπαγορεύεται!»

«Γιατί καλέ;» ῥωτοῦν οἱ «δικοί μας».

«Γιατί δὲν βγαίνω» λέει ὁ Μανώλης.

«Ἒχουμε πολλά» λένε οἱ «δικοί μας».

«Τά θέλω ὃλα» λέει ὁ Μανώλης.

«Κι ἐμείς βρέ Μανώλη θὰ μείνουμε μὲ τό χρέος; Θὰ μᾶς φᾶνε» λένε οἱ «δικοί μας».

«Ἒχω σχέδιο» λέει ὁ Μανώλης. «Θὰ τό κάνουμε νὰ φανῇ μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ θὰ σᾶς παρακαλοῦν στὸ τέλος νὰ τὰ δώσετε ὃλα, ἀρκεῖ μόνον νὰ πάρω ἐπάνω μου τό χρέος».

«Κι ἐμείς»; ῥωτοῦν μὲ ἀγωνία οἱ «δικοί μας». «Τί θὰ ἀπογίνουμε; Θὰ φᾶμε πολύ ξύλο… Ἑτοιμάζουν καὶ κάτι κρεμᾶλες στὸ Σύνταγμα… Μὴν μᾶς φᾶνε στὸ ἂνθος τῆς ἡλικίας μας! Ἒχουμε καὶ παιδάκια! Ἒχουμε καὶ γυναῖκες! Ἒχουμε καὶ γκαρσονιέρες γιὰ τὶς γκόμενες!! Θὰ τά χάσουμε ὃλα;»

«Μὴν ἀνησυχεῖτε» ἀπαντᾶ ὁ Μανώλης. «Θὰ φέρω ἐλικόπτερα καὶ θὰ σᾶς περιμένουν ἀνά πάσᾳ στιγμή, μὲ ἀναμμένες τίς μηχανές, γιὰ νὰ σᾶς φέρουν κοντά μου! Καὶ τότε θὰ ζήσουμε ὃλοι ἐμείς καλά καὶ τὰ κορόϊδα θά ψοφήσουν γιὰ πάντα!! Δέχεστε;»

« Ἒλα νά τά βροῦμε Μανώλη μας!»

«Μόνον πού γιά νά ἒχουμε ὃλοι ἣσυχο τό κεφάλι μας, πρέπει νὰ κάνετε κάποια πράγματα.» λέει ὁ Μανώλης.

«Τί Μανώλη μας; Ὃ,τι θέλεις Μανώλη μας!» ἀπαντοῦν οἱ «δικοί μας»!

«Θὰ πρέπει ἀπό τὸ πρωΐ ἒως τό βράδυ νὰ τοὺς λέτε πόσο ἂχρηστοι εἶναι! Πόσο πολύ μὲ χρειάζονται! Πόσο ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ἀσφάλειά τους εἶναι τά μεμέτια. Θὰ στέλνω κι ἐγώ παιχνίδια στὸ Ἀρχιπέλαγος γιὰ νὰ τό πιστέψουν. Στὸ μεταξύ, νὰ καταστρέψετε κάθε παιχνιδάκι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ἐναντίον μας. Ὃλα ὃμως. Πετᾶξτε τὰ ἀνταλλακτικά στὴν θάλασσα, τρυπῆστε τὶς δεξαμενές καυσίμων… Ξέρετε ἐσείς!  Νὰ βλέπουν οἱ Ἓλληνες μεμέτια καὶ νὰ τρέμουν!

Μειῶστε τους τό φαγητό, τὸν καθαρό ἀέρα καὶ τό καθαρό νερό. Ὃσο χρῆμα ἒχουν κλειδῶστε το μὲ «τραπεζικές» καὶ «νομικές» ῥυθμίσεις. Νὰ μὴν κινεῖται τίποτα στὴν ἀγορά! Τίποτα. Ἓνα κιλό πατᾶτες νὰ τοὺς κοστίζῃ ὃσο ἓνα σπίτι! Νὰ βλέπουν φαγητό καὶ νὰ ζητοῦν κι ἂλλες ῥυθμίσεις!

Θὰ βάλω καὶ μερικούς δικούς μου νὰ λένε πώς εἶμαι κακός ἀλλά ἀνίκητος. Μὴν φοβᾶστε ὃμως. Θὰ τά λένε μὲ τέτοιον τρόπο ὧστε νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις. Βέβαια, θὰ τίς προτιμοῦσα τίς ἀντιδράσεις γιατί ἒτσι θα μπορούσαμε νὰ τούς σιδηροδέσουμε ἐν τελῶς μερικούς θερμοκέφαλους!

Φέρνω καὶ κάτι καλά παιδιά ποὺ ἒχω στὸ ἐξοχικό μου γιὰ νὰ τὸ προσέχουν. Αὐτά δὲν καταλαβαίνουν τίποτα. Μιλᾶμε γιὰ κανονικό στρατό! Μηχανές κανονικές! Μίαν κουβέντα θὰ λένε οἱ Ἓλληνες, πέντε σφαλιᾶρες θὰ τρῶνε. Ξέρω ἐγώ ἀπό τέτοια!

Ἐὰν στὸ μεταξύ «κουνηθοῦν», μὴν φοβᾶστε τίποτα. Στέλνω τά μεμέτια καὶ τοὺς βάζουν στὴν θέσι τους. Ἐὰν δὲν πιάσῃ κι αὐτό, μὴν ἀνησυχεῖτε καθόλου! Ἒχω παντοῦ γύρω στρώσει τέτοιες καλές μηχανές, πού θὰ τοὺς χτυπήσουμε ἀπό κάθε μεριά! Ἀλβανίες, Βουλγαρίες, Σκόπια, Ἰταλίες…. Ὃλοι στὸ παιχνίδι θὰ μποῦν. Δὲν πρέπει νὰ πάρουν ἀνάσα! Θὰ τοὺς χτυπᾶμε ἀπό κάθε πλευρά. Θὰ τοὺς ἀφανίσουμε γρήγορα. Καὶ τὸ χρῆμα φυσικά ὃλο δικό μας!»

«Πῶ πῶ βρέ Μανώλη! Σὲ φοβήθηκε τό μάτι μας!! Μαζί σου κι ἐμείς! Πότε ξεκινᾶμε;» εἶπαν οἱ «δικοί μας» καὶ ξεκίνησαν… Καὶ φυσικά οὐδείς γνωρίζει πότε θὰ τελειώσουν….

Σενάρια….

Βλακεῖες καὶ ἀνοησίες!

Ἀποκλείεται θὰ λένε κάποιοι!

Ἲσως!

Ὃμως, ἐὰν κάτι ἰσχύῃ ἀπό τά παραπάνω, λέτε νὰ προλάβουν νὰ φύγουν πρὶν τούς «τακτοποιήσῃ» ὃλους τὸ Ἀρχιπέλαγος μόνο του;

Φιλονόη

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σενάρια………

  1. Α ναι. Το είχα δει το απόγευμα. Θα σου πω κάτι. Ασ’ ‘τους να μοιράζουν πίτες. Αυτές τις πίτες τις χωνεύουν μόνο ελληνικά στομάχια κι αυτό τόσες χιλιάδες χρόνια που ζούμε εδώ δε λένε να το καταλάβουν. Θα τους πω μόνο κάτι. Καλή χώνεψη κορίτσια.

Leave a Reply