Ξύπνησαν οἱ «γίγαντες»;

Ὁ πρωθυπουργός μας ἀνεκοίνωσε πώς ὁ κρατικός μηχανισμός θά στηρίξῃ τίς προσφυγές τῶν Ἑλλήνων κατά τῶν Γερμανῶν στήν Χάγη! Σήμερα βοᾶ τό διαδίκτυο μέ τό εὐτυχές γεγονός τῆς ἀποφάσεώς του!!

Πράγματι!

Τά θύματα τοῦ Διστόμου καί κάθε μεριᾶς τῆς Ἑλλάδος πού ὑπέστη ὁποιαδήποτε τραυματική ἐμπειρία, θά ἀναμένουν πλέον μίαν στοιχειώδη δικαίωσι!  Θά μποροῦν ἐπί πλέον νά βασιστοῦν στόν κρατικό μηχανισμό! (Εἲδατε βρέ παιδιά! Ἀδίκως τούς κακολογούσαμε!)

(Ἀρκεῖ φυσικά νά γίνῃ! Ὂχι σάν τότε μέ τό παλίμψηστο… Πού πήγαν γιά νά πᾶνε καί γύρισαν σά νά μήν πῆγαν ποτέ!)

Εὖγε λοιπόν στήν κυβέρνησί μας πού ξύπνησε!! Τώρα πιἀ θά ἡσυχάσῃ κι ὁ Γλέζος!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐλπίζω φυσικά νά μήν εἶναι ξεχασμένες παρενέργειες ἀπό τά προηγούμενα πού ἒγιναν ἀπέναντι….  Γιατί διαφορετικῶς….. καήκαμε! Πᾶμε σίγουρα γιά ἐκλογές!!!

ἀναφορά στίς παρενέργειες ἐδῶ

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Ξύπνησαν οἱ «γίγαντες»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξύπνησαν οἱ «γίγαντες»; | αἰέν ἀριστεύειν

Leave a Reply