Ἒρευνες!

Διαβάζω τά σχετικά μέ ρευνες πού γίνονται γύρω πό τό γλωσσικό πίπεδο τν μαθητν σήμερα καί θλίβομαι! κατάστασις χειροτερεύει καί τό πουργεον ποιεῖται τήν νήσσαν!

Θά τολμοσα νά π τι συνειδητά καί προκάλυπτα πλέον, δρ κατά τς  γλωσσικς παιδείας τν λληνοπαίδων. άν μάλλιστα θυμηθομε καί τά δραγώνεια ργα μέ τήν καθιέρωσι τς γγλικς γλώσσης πό τήν πρώτη το δημοτικοἘὰν θυμηθομε καί τίς προτάσεις τς πουργο γιά χρήσι τς γγλικς ς πισήμου γλώσσης το κράτους.. Τότε πλέον βεβαιώνομαι γιά τήν συνειδητή τους προσπάθεια φελληνισμο μας!!


Στήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πάρχει ρθρο το κυρίου ποστόλου Λακασ, μέ τίτλο:

« γλώσσα, χίλλειος πτέρνα τν  μαθητν»  καί  μὲ διευκρίνησι:

«Τό λεξιλόγιο ποὺ χρησιμοποιοῦν, στόν γραπτό ἢ προφορικό λόγο, εἶναι φτωχό, ἀδύναμο καί κυρίως τηλεγραφικό»

Παρακάτω διαβάζουμε:

«Τα Ελληνόπουλα νιώθουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν καλά με τους γονείς, τους φίλους, τους δασκάλους τους, τον κοινωνικό περίγυρο. Όμως, δυστυχώς η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι φτωχή. Τα περισσότερα μπορούν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά, η κυρίαρχη χρήση των αγγλικών ή και των greeklish κάνει το λεξιλόγιο των παιδιών τηλεγραφικό, χωρίς το βάθος που επιτρέπει ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε δασκάλους, καθηγητές και μαθητές.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών Γυμνασίου πιστεύει ότι μιλά «πάντα σωστά» (52%) ή «συνήθως σωστά» (40,7%) ελληνικά. Αντίστοιχα, ότι γράφει «πάντα» (42,9%) ή «συνήθως» (43,9%) σωστά ελληνικά. Οι απόψεις αυτές αμβλύνονται όσο το παιδί μεγαλώνει, κάτι, που αποδίδεται στο ότι «οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και ωριμότητας αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι το ίδιο επαρκείς στον προφορικό και γραπτό λόγο».

Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές Γυμνασίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της γλώσσας. Σύμφωνα με την έρευνα, που συνοψίζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών «οι μαθητές σε υψηλό ποσοστό δεν εμπεδώνουν τις πολύπλοκες και λόγιες συντάξεις ούτε τα λόγια στοιχεία, παρά την παράλληλη διδασκαλία και της Αρχαίας Ελληνικής σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου».»

Σέ λλο ρθρο το κυρίου Ματθαίου, πάλι πό την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, διαβάζουμε πώς:

«…..Όμως, μπορεί το σχολείο να αποτελεί τον κύριο μηχανισμό καλλιέργειας της γλωσσικής ικανότητας, αλλά δεν είναι το μόνο. Τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Σύμφωνα με έρευνα «πάνω από δύο στους τρεις μαθητές αντλούν πληροφορίες από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση», η γλώσσα των οποίων δεν φημίζεται για την ποιότητά τους. Σημαντική επίδραση έχει η κωδική γλώσσα των μαθητών στη μεταξύ τους διαδικτυακή επικοινωνία, όπως και το ότι η εικόνα με τη λεζάντα αντικαθιστά προοδευτικά το συνεχή αναλυτικό λόγο. Η ίδια έρευνα διαπιστώνει ότι «οι περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να περιέχονται στα βιβλία γλώσσας περισσότερα κείμενα σε κόμικς». Το σχολείο οφείλει να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του. Δεν λειτουργεί, όμως, εν κενώ. Χρειάζεται να έχει αρωγούς τους λοιπούς θεσμούς της κοινωνίας και της πολιτείας.»


Θά χαρακτήριζα ς εχολόγιο τίς τελευταες φράσεις το καθηγητο! Κι ς μερική ποποίησι εθυνν. Συμπεράσματα, καταγραφές αὐτῶν καὶ μετά δὲν τρέχει τίποτα! Ὃλα καλά!

Τά δικά μου συμπεράσματα;

Ο ρευνες καταδεικνύουν τήν γλωσσική πενία!

Τό πουργεον, κύριος πεύθυνος το συμπτώματος,  τώρα πιά, κρυμμένο πίσω πό «οκονομικές» δυναμίες, θά μεταθέσ στίς Καλένδες οανδήποτε καλή πρότασι! Οσιαστικς δέν τό νδιαφέρουν ο καλές προτάσεις. λλως τε πασχίζει νά φαιρέσ κόμη καί τό βιβλίο πό τόν μαθητή!

κλεισε ΟΕΔΒ! Πμε γιά λεκτρονική μελέτη! (Εναι σαφς τό μοναδικό πού μς λειπε! ποχρεώνει χιλιδες νοικοκυριά νά ποστον να κόμη κόστος γιά νά θησαυρίζουν ο πολυεθνικές!)

δηγε δ καί δεκαετίες τά λληνόπαιδα σέ πλήρη διαφορία γιά τήν γλώσσα τους καί τήν στορία τους. Μὲ ἀποκορύφωμα φυσικά τίς τελευταῖες του ἐπιλογές γιὰ τό προαιρετικόν τῆς ἱστορίας!

άν κατάφεραν μέσα σέ σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νά κατακρημνίσουν τόσα πολλά, τί θά χουν πιτύχει μέσα στά πόμενα δέκα χρόνια;  Τήν λική ποδόμησι το κπαιδευτικο μας συστήματος;

Ἂς προσθέσουν ἐπί τέλους τό στερητικόν α! Θά εἶναι σαφῶς πιό ἒντιμοι καί ἠθικοί! Τοὐλάχιστον!

Φιλονόη.

(Καί μία ἀπορία: πρός τί οἱ ἒρευνες; Γιὰ νὰ ἐλέγχουν πόσο γρήγορα πέφτει τό ἐπίπεδον; Ἀναμένουν καί τά εὒσημα;)

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply